50 metare vid Hårsjöns strand

Den gamla bygemenskapen samlade då intresserade från trakten till inofficiell tävling.
Det var byborna som samlades till gemenskap vid strandkanten och förmodligen kryddades metningen med mångfald av bygdens historier.Samma år som Hästhult AIK bildades1967, började tävlingarna men uppehåll gjordes några år för att ta ny fart 1997.

metar208.jpgI år kom det 50 metare med varierande utrustning som samlades på sina, ofta i förväg utvalda strategiska platser. Utlottning av platserna skedde för ett par år sedan men det var inte särdeles populärt! Fiskarna i det våta elementet löpte stor fara för att hålla sig på avstånd från de 50 förädiska krokarna. Mest var det mört och brax som fastnade men också en gädda på sju-åtta hekto. Minsta fisk som drogs upp vägde 13 gram och var fem centimeter lång! Yngsta deltagaren var 2,5 år, de äldsta metarna var något över +! Trots att vinden var östlig blev det bra napp för många, en metare drog upp 39 firrar, alla av mindre format. Totalt länsades Hårsjön på 9,89 kilo fisk under ett par timmar.


metar308.jpgEn ung metare väntar tålmodigt i vassen.
Tämligen många metare fick priser och de bästa resultaten i vikt räknat hade Tomas Olsson med 1 591 gram, Sven-Erik Johannesson med 1 373 gram och Stig Jönsson med 1 299 gram. Väderleken var gynnsam med den svaga ostliga vinden men tillräckligt kraftig att hålla knotten på avstånd.Top