Bensinen billig!??

Den första bensinmacken som öppnades i Vittsjö var sannolikt av Bernhard Fors 1933 som då saluförde märket Texaco. Numera Din-X. Två år senare, 1935 öppnade BP som upphörde med Hydro 2008. Taxistationen vid järnvägsstationen sålde Shell bensin och mitt emot, andra sidan gatan var det Olle Nockander som sålde bensin från Esso. Mitt emot BP öppnade motell Sjöhästen även försäljning med Gulf bensin. Denna verksamhet upphörde efter några år. Cirka 100 meter söderut hade droskägare Alve Kjellberg en bensinpump. Bilverkstaden med Malte Nilsson sålde till en början Nynäs bensin men övergick till Uno-X. Vid Porrarpsvägen fanns även där en bensinpump några år. Nu är det enbart Din-X som finns kvar i Vittsjö som bensinstation

År 1940 upphörde bensintilldelningen till privatpersoner och allmän ransonering av bensin var det under vissa perioder. År 1947 och 1948 infördes bensinransonering under kortare tider. Även 1974 var det restriktioner med bensintilldelningen. Bensinpriset steg till 70 öre 1948 från att ha varit nere på 19 öre 1920. Bilisterna var få till antalet före och strax efter Andra världskriget och förtjänsten på såld liter bensin var nog ganska ringa. Därför fanns det bilskolor, eller chaufförsskolor som det kallades då både vid Porrapsvägen och vid BP som lärde folk att framföra automobil.

I Emmaljunga öppnade Gulf bensinförsäljningen 2008 vilken  legat nere några år sedan BP upphörde.

Även om priset på bensinen stiger så tycks det inte inverka på bilkörningen. Sannolikt är det ganska få personer som tar fram velocipeden för att spara bensin!

Top