Skogsdag i Vittsjö

Markberedning ansågs som ett måste för god och säker återväxt. Denna åtgärd ansågs även hindra skadedjurens inträng på plantorna. I dagens läge finns stora områden som behöver planteras efter stormarnas framfart och en stor del av dessa områden har försetts med planterad småskog.

Innan plantering sker bör dikesrensning ske och denna åtgärd får numera ske till tidigare djup och bredd på befintliga diken. Meningarna var delade om det var en fördel med täckrot eller barrot och täckroten ansågs ha flera fördelen då risken för rotsnurr numera är minimal men att plantorna bör sättas på höglänt mark för att förhindra att plantorna drunknar vid stor nederbörd.

skogsdag108.gif
 Kenneth Nordell informerar några skogsägare inför planteringen i granplantor.

Top