Spelmansstämma i Vittsjö

Antalet dragspel var övervägande men det fanns flera som spelade viol och durspel samt munspel. Flera solister lät höra sina  sångstämmor i de välkända visorna, bland annat Marie från Vittsjö som lovande solist. Stämman började klockan 13 och avtonade först vid 23-tiden efter tio timmars musiserade med ett par matpauser inlagda. Nästa års spelmansstämma planeras redan.

speltrff208.gifDen stora ensemblen som gav gratis konsert i Vittsjö.

Top