LUXUS första presskonferens

- Jag har varit så fokuserad på företaget och vill inte personligen vara i fokus, sade Uno till Willy Alm från Kristianstadsbladet. Men nu när vi har ett samlat material i boken så kändes det rätt att bjuda in er.
- Vi känner oss priviligerade, sade KB journalist Jan-Tuve Truedsson, då han satt sig vid bordet i LUXUS muséum med Jörgen Ahlström och Lars Wiklund.journalister.jpg

Armaturerna tillverkas hantverks-mässigt och under visningen fick besökarna se några arbets-moment vid skärm-tillverkning, ett jobb som Inga-Britt Nilsson är mästare på. LUXUS lokaler innehåller ett stort mått av företagshistoria och kanske blir det så att 60-årsjubiléet år 2010/2011, kan bli ett tillfälle att göra en historisk LUXUS-utställning?
Det är i alla fall något jag skulle välkomna.
Top