Uppfinnare i Lilla Vittsjö

Att lägga lösa plank på skogsvagnen var inte alltid så tillfredställande men visst gick det för sig att transportera både ved och grus. Men det var inte nog med att lasta materian för hand på det lösa flaket. Den skulle även lastas av för hand. Det måste finnas en bättre lösning resonerade 83 årige Georg Gullstrand.

Georg har förflutit som cykelreparatör samt serviceman på Överums bruk. En del från Överums släpräfsa och en begagnad hyudralkolv för 300 kronor samt svetsbara järnbalkar för 300 kronor. Detta var de faktiska kostnader som Georg fick lägga ut till sin tippbara flakvagn som monterades på skogsvagnen.
Gården i Lilla Vittsjö producerade själv trävirket men det kostade en massa arbetstimmar utan betalning innan flakvagnen var klar till användning. Vid besöket hos den klurige Göingen var flaket upphissat till förvaringsplats då skogsvagnen snart skall göra sin tjänst i skogen. Den dagen och stunden då det tippbara flaket skall vara på sin plats är det endast att backa in skogsvagnen och sänka ner flaket. Skogsägaren har därmed två ändamålsenliga transportmedel och arbetsredskap på ett chassi.
im000646_copy.gif
 

Bilderna visar den geniala och enkla konstruktionen med ett tippflak på en skogsvagn.

Top