Finns det några risker i Vittsjö?På kartan finns vår promenadväg. Siffrorna anger var vi tv-karta.jpgstannade och var vi upptäckte risker. Siffrorna i texten hänvisar till siffrorna i texten.

1. Vi kom bara 50 meter från trappan när en man med permobil ropade.
- Här är en risk! Det ser ut som om den där trappan svävar. Det är lätt att ta ett steg rakt ut i luften.
Gruppen på drygt 15 personer stannade till och man enades om att detta vore enkelt avhjälpt med varningsreflexer eller liknande. Man enades också om att en ramp för rörelsehindrade borde finnas.

2. Så vände vi oss mot Hårsjövägen och efter ett par steg tog Jan Johansson till orda.
- Detta är en 30-väg men man kör mycket fortare. Ni ser att här finns vårdcentral, kyrka, församlingshem, skola, daghem och allaktivitetshus. Man skall inte köra fortare än 30 här!
- Jag kan intyga att man kör mycket fortare än så. Det kan jag se från mitt fönster, säger Ewa.
Man enas om att detta måste uppmärksammas. Hur man skall få ner farten diskuterades och man nämnde fartbulor etc.

3. Vi fortsatte ner på gång- och cykelvägen till Gåsadammen. Här finns pumpar som för ner vattnet till Vittsjön men en lampa är trasig.

4. Vi fortsätter på stigen som blir mörkare och mörkare. Vi når fram till Gässlingen.
- Här finns ju ingen belysning, säger en av poliserna. Detta är en utsatt plats. Här finns risk för våldsbrott.
- Meningen är ju att fotgängare och cyklister skall bort från den livligt trafikerade väg 117. Därför finns denna väg, säger Jan som särskilt studerat detta tidigare.
- Den här vägen är ju annars väldigt bra för motion, säger skolsköterskan Bitte Jakobsson.
- Dessutom blir det lätt översvämning när Gässlingen är fylld, säger någon. Här finns ingen pump.
- Ja, här har jag fått stopp på min permobil. Det blev någon kortslutning av vattnet.
Man enades om att här finns mycket att göra. Trygghetsvärdarna frågade experterna om råd och en idé togs fram.

5. Väl framme vid väg 117 vid norra järnvägsövergången tog det bara två minuter innan poliserna blev lätt nerstänkta av en lastbil.tv-mrker.jpg
- Så här blir det vid den här tiden av året. Titta här, säger Jan. Asfalten tar slut och marken är feldoserad på cykel -och gångbanan. I kanten av 117 är en stor håla där vattnet samlas.
- Här är nog ett gränsdragningsproblem, menar Henrik Svensson från Tekniska Kontoret. Vi får se över detta.

6. Efter några tiotals meter måste vi gå vid sidan då det är en stor vattenpöl på vägen. Endast poliserna, i grova marschskor, tar sig fram. Jag tar en bild på mannen med permobilen.
- Ännu ett skrämmande exempel, säger Jan. Detta är anvisad skolväg. Vad händer imorgon bittida när det är någon minusgrad?

7. Vi når övergångsstället mot Skansenhemmet. Detta övergångsställe syns väldigt dåligt.

8. Framme vid Gustaf Adolfsbron stannar vi till. Många passerar övertv-tv.jpg densamma dagligen. Här cyklar man, personalen på Skansenhemmet tar ut de boende på promenad eller i rullstol etc. När det är sommar är trafiken ännu rikligare med tanke på campingplatsen. Bron är ju en sevärdhet. Man enas om att ytbeläggningen borde förbättras och att något måste göras åt stenarna i båda ändar. Henrik tror att det krävs en påverkan från vittsjöborna.
- Här krävs nog en motion med politiskt beslut. Det är för stort för Tekniska Kontoret och här är också en gränsdragning. Väg eller turistattraktion? Vem har ansvaret? Jag är inte säker på detta.

9. Vi fortsätter tillbaka över järnvägen och just när vi kommer till den feldoserade ytan så passerar en lastbil. En stor vattenkaskad slår upptv-ica.jpg framför oss, men ingen träffas. Vi viker av in på skolbarnens anvisade väg som är helmörk och innan vi kommer in på Ramnsjövägen måste vi vika för en stor vattenpöl igen.
- Återigen alldeles för mörkt, blött och risk för halka, säger Ewa till mig.

10. Ramnsjövägen är upplyst och fin och lite senare viker vi av mot väg 117 men viker direkt in på Kyrkovägen. Jan visar den lilla vägen som skolbarnen är anvisade. Det ser bra ut. När vi kommer fram till korsningen Flyvägen - Hårsjovägen blir det värre.
- Här är sikten skymd av kyrkomuren som antagligen är K-märkt, menar Jan. De som kommer från Hårsjö-hållet har svårt att i tid upptäcka entv-1.jpg fotgängare som skall över vägen på övergångsstället, fortsätter Jan som jobbat på skolan nedanför backen i många år.
- Detta är jämförbart med Kvantum. Här vore det bra med sensorer och blinkande gula ljus, säger en av polismännen.

11. Vi fortsätter längs Flyvägen och hittar ytterligare en stor vattenpöl strax intill infarten för El-Olle.

12. Utanför ICA blir det ett långt stopp. Här finner man många faror. Det är knappt vi kan prata med varandra då flera stora tunga lastbilar passerar. De flesta tycker att övergångsstället måste synas tydligare. Kanske blinkljus? Någon påpekar att det är dålig sikt åt höger då man lämnar ICA:tv-2.jpg s parkering. Någon kläcker en lysande idé: Varför inte byta plats på infart och utfart? Man enades om att undersöka denna möjligheten. 

Tillbaka i Allaktivitetshuset bjuds vi på frallor och varmdryck. Diskussionen är livlig. Sekreteraren, Annica Nilsson sammanfattar protokollet som "justeras muntligt av allmänheten". David understryker att det nu måste jobbas på bred front med detta. En del problem kan kanske lätt lösas på tjänstemannanivå. Andra problem kräver kanske medborgarnas fortsatta engagemang och senare politiska beslut.
- Vi som är trygghetsvärdar lovar ta tag i frågorna och föra dem i vad vi anser vara rätt riktning.

Egon Johansson och hans bisittare från Byalaget tar upp några lokala frågor och får tipset på omedelbara åtgärder samt att göra en trygghetsvandring i Emmaljunga och därefter lämna in protokollet till trygghetsvärdarna.
Top