Luciahögtid i Verum

Luciaföljet med Lucia Sofia Larsson i tätenluciaverum08.jpg tillsammans med lill-Luciorna Kajsa Malmberg och Tindra Dahlberg skred fram mot koret. Där framförde följet ett välregisserat program med sång, uppläsning samt tvärflöjtsolo och fiolsolo till ackompangemang av Curt Nilsson.

Kvällsandakten hölls av Carl Olof Danielsson och därefter fortsatte Luciaföljet sitt framträdande. Carl Olof delade ut var sin ros till de medverkande. Bygdeålaget har åter visat att det går utmärkt att arrangera i en liten by som Verum. Nästa arrangemang med bygdelaget i  Verum blir torsdag den 18 då Erland Hagegård kommer till kyrkan för en konsert tillsammans med kyrkokören.


Top