Rökelaget segrade i Röke

Detta var säsongens sista tävling inom denna sport men fortsättning lär komma till hösten med nya utmaningar. Jan Berlin var ledare för tävlingen yngve_roke09.jpgoch frågorna var betydligt lättare än de stundtals kluriga svaren. I ämnet litteratur var det endast två av nio som lyckades svara rätt i denna litterära omgång. Frågorna var tredelade i 24 ämnen med sammanlagt 72 frågor som trots viss omständighet klarades av på 2,5 timmar.

Välbekante Yngve Nilsson ingick i laget från Äljalt.En minut hade de tävlande på sig att skriva ner svaren. Redan i första tredjedelen av frågorna var Röke i ledande position och behöll ledningen tills slutsignalen kom.

Samtliga lag visste att Skånes lägsta punkt fanns vid Kristianstad men alla visste inte att Ivösjön var Skånes största insjö! Förvånansvärt var att många visste att OS-grenen dragkamp utspelades för sista gången i Stockholm 1912. Ingen kunde med säkerhet vidimera att ett mannaminne var 90 år! En nyhet för flera var att bilmärket Mercedes kom från tillverkarens dotter med samma namn och ingen kom på att stormen 1967 hade namnet Lena. rokelaget09.jpg

Det segrande laget från Röke fick sin chokladkartong som pris och slutligen avrundades den trevliga byaträffen med fika. Fortsättning är önskvärd med ett aktivt sockengille i egna sockenstugan.


Segerlaget från Röke. F v Mats Erlingsson, Börje Wittgren och Evert Johansson.

Top