Från sågen i Hästhult till kontoret i Riga

Sedan några år har han en egen firma http://www.nordtext.com/ med kontor i Riga och Litauen. För två år sedan hälsade jag på honom där. Då fick han bl.a. hjälp med översättningar av ett Vittsjö-företag. Jag kontaktade honom för att fråga hur det gått?

Nordtext har klarat sig bra
nordtext-personal.jpg- Jo, just nu går det riktigt bra. Jag märker inte så mycket av krisen, säger han. Vi har ökat om-sättningen med 25 % jämfört med 1: a kvartalet 2008 och jag hoppas det kommer att fortsätta så.

Bilden. Nordtext personal vid kontoret i Riga, april 2009, med Arturs Svekris sittande i mitten.

Idag har jag 14 anställda så vi var tvungna att flytta till större lokaler under slutet av förra året. Kontorslokalerna har tre gånger större yta än dem du såg 2007. Vi har faktiskt fina Stockholms-bilder på väggarna och vi trivs bra här. Du är välkommen på ett besök, säger Arturs.

   Jag tackar och berättar att jag läser en bok om Baltikum som heter "Hotad frihet", skriven av Arne Bengtsson. Han beskriver politisk oreda, korruption och maktmissbruk. Han menar också att friheten är hotad bl.a. beroende på att många ryssar lever i t.ex. Lettland utan att inneha lettiskt medborgarskap, alltså ett inre hot. Hur ser du på det politiska ledarskapet i Lettland?
 

Lettiskt ledarskap sviktar
- Våra politiker har inte sin styrka i ledarskapet. De borde få relevant utbildning och träning. Dessutom har vi dubbla kriser på en gång, både den ekonomiska krisen med bl.a. fördubblad arbetslöshet som följd och så har vi en fastighetsbubbla som spricker. Priserna har sjunkit till hälften. Så gott som alla känner av problemen på ett eller flera sätt. Bilförsäljningen har sjunkit ner till 25 % i jämförelse med förra årets resultat och BNP sjunker nog med 15-20 % i år. Eftersom det är en internationell ekonomisk kris så är det inte heller lätt att "exportera sig ur krisen". Dessutom skulle jag påstå att vi också har en tredje kris, en slags förtroendekris mellan folket och regeringen. Men nyligen har vi fått en ny regeringschef som är ganska ung och förhoppningsvis bör förtroendet så småningom återhämtas. Givetvis har han ganska impopulära beslut framför sig. Så jag ser att han kommer att ha stora utmaningar framför sig vad som gäller att få ner statens kostnader, genomföra statliga omstruktureringar och andra åtgärder.


Svenska banker i Lettland
Vidare nämner jag att vi i svenska tidningar kan läsa, och på TV kan höra, att svenska banker som SWEDBANK och SEB har fått dåligt rykte i bl.a. Lettland. Delar du den uppfattningen?
 

- Nej så uppfattar jag det inte. De har en stor andel av marknaden. Om de hade dåligt rykte så borde de ju tappa marknadsandelar och kunder, men så är ju inte fallet, så vitt jag vet. Jag har själv konto i SWEDBANK och jag är nöjd med deras service. Nu har jag ju inga skulder så en bankkris påverkar inte mig påtagligt. Många människor har tagit stora bostadslån och har nu problem med återbetalningar. De ger ofta bankerna skulden, men jag ser faktiskt det som ett statligt problem att staten inte påverkade fastighetsbubblan med andra åtgärder som t.ex extra skatt för att undvika spekulationer. Men nu är vi där vi är!
 


zigita-och-arturs.jpgLettlands situation och framtid
Jag undrar vilka lösningar Arturs Svekris i Riga kan se?

- De senaste åren har många av oss letter tänkt kortsiktigt, ibland bara på oss själva. De som har sysslat med korruption har allvarligt skadat samhället. Nu har vi fått lära oss att de små bitarna i ekonomin hänger samman och att vi måste tänka annorlunda; större och mera långsiktigt.

Bilden. Arturs Svekris och hans hustru Zigita vid Lions besök i Riga 2006.

Vi måste prioritera utbildning och satsa mera på forskning och vetenskap. Dessutom tycker jag att vi borde undersöka vad som är landets styrkor och prioritera utveckling av dessa, på så vis borde vi kunna återhämta vår konkurrenskraft i världen. Sedan kan vi steg för steg analysera bransch för bransch och hitta våra konkurrensfördelar, utnyttja dessa långsiktigt och sätta människan i centrum som vår huvudresurs. 


Grannars påverkan
arturs-och-zigita.jpgVad händer i grannländerna?

- Jag var i Ukraina förra året och tyvärr måste jag konstatera att i Ryssland tycks nästan ingenting ha förändrats.

Bilden. Lions Club Vittsjö-Bjärnum utanför Felicia Hotel i Riga då Arturs informerade oss om Lettlands huvudstad.

Ryssarna vill destabilisera alla närområden som Ukraina, Georgien, Estland, Lettland och Litauen. Man kan påstå att vi fortfarande finns i deras intressesfär. För att nå sina mål så är ryssarna beredda att använda alla möjliga resurser som gas, olja, mediakrig och politiska sabotage. Man kan nästan säga att deras strategiska mål är att tvinga oss att känna att vi inte kan existera utan Ryssland.
- De verkar tycka att antingen är vi med dem eller mot dem. Ett exempel är att våra exportörer ofta har stora problem att komma in på den ryska marknaden. Ryssarna kommer antagligen att fortsätta med detta. Dessutom har de ökat sina investeringar i viktiga rysktalande samhällsfunktioner i Lettland för att om möjligt nå sina uppsatta mål.

   Jag avslutar med att önska Arturs, hans familj och hans vänner välgång och lycka trots alla motgångar och hinder som finns runt om i världen, även i Sverige.


Hälsar till Vittsjö och Gussiwood
- Tack, men jag tror tyvärr att nedgången inte har nått sin botten. Regeringen tänker nämligen spara på alla nivåer så att utgifterna minskas med cirka 30 %. Jag är därför glad att kriserna ännu inte fått något genomslag i mitt företag och mina anställdas sysselsättning.
Jag önskar också personalen vid GUSSIWOOD all lycka! Tack för min praktikplats!
Top