Bidrag ur Harry B Jönssons fond.

Bokbindarna är i stort behov av ett så kallat stílkast, som används då man skriver titlarna, ofta i guld, på de inbundna böckernas ryggar och pärmar. Bokbindarna håller till i ovanvåningen på Biblioteket i Vittsjö, där de träffas varje vecka under hösten och vintern. Det är cirka tjugo aktiva i två grupper.   

Sten Telander berättade om Harry B. Jönsson, den före detta skomakaren,medlemmar-i-bokbindarna.jpg som med skicklighet och ett stort intresse för aktieaffärer, skapade en förmögenhet, som under de goda tiderna växt i värde. Hela förmögenheten tillföll Smyrnakyrkan i Vittsjö vid donatorns död 1988. Det är ett flertal föreningar i Vittsjö, som efter ansökan tagit del av medel ur fonden. En hel del pengar har också använts vid utsmyckningen av vårt samhälle.

Harry B. Jönsson var välkänd i Vittsjö där han visade sitt intresse för bygden bland annat genom sitt engagemang i kommunen. Han var en ofta sedd deltagare på de bolagsstämmor vars aktier han innehade.

Arne Loman framförde bokbindarnas tack för den välkomna gåvan med tillhörande diplom.

Top