Idag är Dag och Natt lika långa

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Det här påståendet stämmer, nästan.

Detta beror på hur vi mäter dagars och nätters längd, -ibland säger vi att dagen börjar när solen går upp – i samma stund som vi ser översta delen på cirkeln. 

Men om vi mäter dagsljus då är dagen redan ett par minuter längre än natten då en vårdagjämning inträffar. Det är dessutom så att jordens atmosfär bryter solens ljus på ett sätt så att vi kan se solljus redan innan vi ser solen.

Detta gör att vi har dagsljus redan innan solen har klättrat över horisonten. Dag och natt är därmed lika långa redan ett par dygn innan den fastställda vårdagjämningspunkten. Under hösten och höstdagjämning så fungerar det på samma sätt, fast åt andra hållet.

 

Top