Stephens premie till skolan delades ut 98:e året

VITTSJÖ. Theoder Stephens (f Kronqvist) föddes i ett fattigt hem och såldes på auktion 1854. Han rymde från sin husbonde och for till England.  Han blev sedermera Brittisk konsul i Kina och tjänade stor förmögenhet. Theodor glömde inte de fattiga förhållande från sin hembygd och testamenterade efter dåtidens förhållanden en stor summa pengar till skolbarn i sin födelseort. Första premien delades ut 1924 och i år var det även utdelning av premier.

Premierade elever 2021 f v: Emma Andersson, Karl Aronsson Swärdén, Tea Blåsol, Leo Olofsson, Adnan Skoko. Ellen Gustavsson, Alice Blank och Lily Snygg. (Foto Claes Ruderstam)

Theodor såldes på auktion 1924 för 13 kronor och 16 öre till den lägstbjudande bonde. Theodor fick utstå lidande och rymde till England där han så småningom blev Brittisk konsul i Kina med efternamnet Stephens. Han hade gott läshuvud och tjänade stora pengar. Före sin bortgång testamenterade han största delen av sin förmögenhet till Vittsjö.

Theoder moders gravplats i Vittsjö medan Theoder är begravd i Kina.

En del av de testamenterade medlen skulle delas ut till elever i sjätte klass i Vittsjö skolor.  Efter prov i räkning, geografi och historia skulle premier delas ut. Men, testamentet angav att klarade inte eleverna svaren i räkning kasserades svaren i övriga ämnen och ingen premie delades ut.

Theoder Stephens testamente gäller fortfarande efter justering.

Sedan Hässleholm kommun avskaffat fonden trädde Vittsjöfonden in och delade ut premier. Denna fond har sitt ursprung från Harry B Jönssons minnesfond som senare övergick i stiftelsen Vittsjöfonden som åter delade ut premier bland de 23 elever som deltog från årsklass 6. Ansvariga för provets genomförande var Anders Larsson, Jörgen Larsson och Claes Ruderstam. Numera är det prov endast i matematik och orienteringsämnen (OÄ). Efter provets genomförande samlades elever i sommarcafé Sjöstugan där samtliga bjöds på glass före utdelningen av premier. Årets premier var 2 000, 1 500 och 1 000 kronor. Högsta summan av premie som delades ut år 1924 var 638 kronor och 83öre!

Harry B Jönssons minnesfond ger premier.

I ämnet matematik hade Emma Andersson, Tea Blåsol, Adnan Skoko och Ellen Gustavsson bäst resultat. I OÄ blev placeringarna Karl Aronsson Swärden, Leo Olofsson, Alice Blank och Lily Snygg.
I år var det 98:e gången som premie delades ut från Stephens fond, Harry B Jönssons minnesfond och stiftelsen Vittsjöfonden. Det närmar sig ett sekel!

 

Top