Det hände i Vittsjö för 100 (50) år sedan

 • Hundägare skulle utan anmaning betala skatt med en krona per hund.
 • Utsäde och fodervaror kunde inhandlas hos Janne Persson i Emmaljunga.
 • Extra kyrkstämma hölls med anledning av klagomål mot beslutet att flytta skolhuset från Lönsholma till Snärshult.
 • D J Danielsson sålde jordbrukskalk.
 • Redogörelse lämnade att under 1908 hade 361 lån av böcker förmedlats genom kommunbiblioteket. Året tidigare var siffran 270.
 • Lärarbristen var så omfattande att fleråriga pensionerade lärare fick åter anställning.
 • Vittsjö äggförening hade under förra året förmedlat 67 342 ägg.
 • Även boende i Vittsjö skrev på nådeansökan för Hästvedabon Anton Nilsson som dömts till döden. Han benådades.
 • Det kostade staten 478 kronor och 83 öre för hemforsling från Emmaljunga av 14 Galizierna.
 • Gottfrid Waldau blev brandkårens första brandchef efter bildandet av kåren 1909.
 • Istäcket var för tunt på Gängessjön att bära både ett lass ved och två hästar. Allt hamnade i vattnet som dock inte var mer än meterdjupt och tillskyndande personer lyckades rädda både körsven och hästar.
 • Larssons skrädderiaffär i Emmaljunga sökte en lärling till skräddaryrket.
 • En gästgivare var kallad till tinget för olaga ölutskänkning. Svaranden bestred och gjorde gällande att han endast lånat ut öl som sedan lämnats tillbaka. Gästgivaren blev av med utskänkningstillståndet på kortare tid.
 • Lingon skulle vara både nya och vackra för att uppköpas av Joh. S Nilsson.
 • Larssons kaningårdar i Emmaljunga sålde finfina kaniner.
 • En besökare vid marknaden i Vittsjö föll omkull vid sin hemgång och slog sig så illa att han avled. Om han var nykter vid tillfället var inte bekant. Han brukade ofta berusa sig.
 • Nya skiljemynt utkom detta år.
 • Vid slutet av året hade brandkåren uppfört ett spruthus där den större sprutan fanns.
 • Vid årets slut var folkmängden 2 188 en ökning med elva personer. Under året föddes 40 barn, 31 personer avled, 58 flyttade in och 56 flyttade ut.

                      ...och för 50 år sedan noteras...

 • utvidgades parkeringsplatsen vid Bäckabro
 • blev Carl Oskar Sundblad kantor
 • debuterade Gunhild Selin med Snapphaneborgen.
 • gamla Solvik revs och nya lägenheter uppfördes
 • återfanns massgraven vid Vittsjö vång
 • invigdes Smyrnakyrkan
 • startade Rörtjänst med Kjell Nilsson
 • startade verksamheten med Svaluko
 • såldes Hultatorp skola till Einar Nilsson
 • såldes skolan i Snärshult
 • uppfördes hyreslägenheter vid Marknadsplatsen
 • upphörde transport med hästdragen likvagn
 • upphörde undervisningen vid Hultatorp skolalnshsng_00011.jpg
Top