Borrning 140 meter under Vittsjö

Den mer avancerade använder också luft men producerar istället värme till en värmeväxlare som ger varmt vatten i kranarna och i värmeelementen. Nästa typ innebär att man har vätska i en lång slang, antingen nergrävd i en lång slinga under jorden, en slinga lagd i en sjö eller så borrar man ett eller flera hål i berggrunden. I detta hål stoppar man ner en dubbel slang. Jag följde arbetet med en sådan borrning under två dagar. Ett hål med 140 meters djup skulle borras. jerry-kompressor.jpgDet behövs två stora maskiner för att utföra arbetet.
Jerry´s Brunnsborrningar AB i Emmaljunga har en bandgående bergborrmaskin. Den har en förbränningsmotor som driver hydrauliken men borrningen sker med komprimerad luft som produceras i en jättestor kompressor. Mellan enheterna finns en tjock tryckslang. Luften från kompressorn trycker också upp de partiklar som borrkronan stöter bort, liksom det eventuella vatten som finns i hålet. Borresterna kan antingen samlas upp i en container eller läggas på marken som utfyllnad.

Först skall ett grovt rostfrtt stålrör borras och tryckas ner i berget. För att täta anslutningen mot berget  används betong. Här ligger ett lock på rörets övre ända under tiden som betongen "bränner". Därefter lyfts locket av och bergborrmaskinen fortsätter att borra 140 meter rakt ner i detta stålrör.  jerry-stlrr.jpg
Varje borr-rör är tre meter långt och i det här borrhålet behövs hela 47 rör. De gängas ihop med hjälp av tryckluft. Röret är ihåligt så att tryckluften kan pressas ner mot borrkronan och genom hålet pressa upp borrester och eventuellt vatten. När borrhålet är tillräckligt djupt så skall alla rören upp igen. Allra sist kommer borrkronan. jerry-rr-3-meter.jpg 
I ändan av borr-röret sitter en borrkrona av Corromant som nu är slipad.  jerry-slipning.jpg
Vattenpasset är viktigt. Detta borrhål skall vara helt vertikalt. Det är däremot ingen garanti för att hålet blir alldeles rakt. Ojämn kvalitet i berget gör ju att borrkronan söker sig i den riktning det är mjukast, men rörets längd ger god riktningsstadga. Ett sätt att kontrollera hålet är att hissa ner en tänd ficklampa som hela tiden lyser uppåt.  jerry-vattenpasset.jpg
 Brorrkronan är slipad och kommer snart att pressas ner mot berget. I mitten syns de två hål där den komprimerade luften trycks ner mot berget och trycker upp "borrskräpet" och eventuellt vatten.  jerry-borrklart.jpg
Några rör kopplas på för att leda bort borresterna....  jerry-rrlngd.jpg
.....och vattnet. Här sprutar vattnet ordentligt! På 120 meters djup finns en stor ficka med riktigt kallt vatten.  jerry-vattensprut.jpg
Jerry har borrat många hål för bergvärme i Göinge och fler blir det. Efterfrågan är stor. Fotavtrycken i dammet från borrhålet suddas ut när borrhålet täcks. Sedan kommer "den goa värmen".   jerry-borrrester.jpg
   
   
   
   
   
Top