Lådbilsbygget har startat

 Många sågade i byggskivan innan bottenplattorna vara klara för lådbilen.  ldbilar-001.jpg
 Jag måste såga rakt och vinkelrätt! ldbilar-002.jpg 
 Det blir bra! ldbilar-004.jpg 
 Oj vad jobbigt!  ldbilar-005.jpg
 Allt enligt ritningen.  ldbilar-006.jpg
 Nu ligger bottenplattan på hjulaxlarna och den håller. ldbilar-007.jpg 
 Jag tänker ha en rund nos.  ldbilar-008.jpg
 Hur fortsätter vi?  ldbilar-010.jpg
Top