Hårsjö syförening höll 104 auktionen

Medlemsantalet i den anrika syföreningen har minskat från att för 20 år sedan varit 15 men vid starten av föreningen för 104 år sedan var det cirka 25 medlemmar under lärarinnan Karins (Bengtssons) ledning. Dagens trend är sådan att ungdomar har inte, eller ger sig inte tid att delta i föreningens månadssamlingar med handarbete, samtal och givetvis en god stunds fikapaus.

Den tappra skaran av kvinnor fortsätter arbetet med att föra den anrika föreningens syfana framåt och har stöd från hela bygden. Vid försäljningen i fredags kom det besökare från grannbyar och även från orter längre bort. För några var det återseendes träff sedan förra årets samling. Det har blivit en återvändarträff då det en gång i tiden har varit skolsal i auktionslokalen.

Hårsjö syföreningen är helt fristående och har ingen fast organisation bakom sig och därför kan medlemmarna skänka inkomna auktionsmedel till vilken organisation de finner lämpligt. Det mesta av intäkterna från förra årets försäljning fördelades bland annat till EFS, IM, Lutherhjälpen och Rädda Barnen. Utgifterna för föreningen är ganska minimala då medlemmarna själva skänker alstren som sedan säljs och kanske köper dom tillbaka, särskilt om dom lagt ner arbete på den skänkta varan!

Vid samlingen här om kvällen var det pastor Lennart Björk som inledde med en kort andakt innan det blev fikapaus. Inge Ivarsson var auktionsförrättare och genom sin stora kännedom om sin barn- och ungdoms bygd blev det ena lokala historien efter den andra vilket höjde stämningen. Nära 140 utrop skede i rask följd och inbringade drygt 17 000 kronor. Det dyraste objektet var en tavla, målad av tidigare Englarpsbon Karin Nilsson. Hon hade målat av "äggastenen" i Vejshults mark (Vejshultamak). På denna ovala äggformade stenen har framlidne Gunnar Hallström målat in följande dikt:

LÄNGTAN 1954

Glöm oss ej vid drömmen
om dig
Stora ödemark
Djupt i ditt väsen
Slumrande stig
Längtan till dig
är stort

               GH

hrsjtavla09.jpgDenna oljemålning kostade 1 200 kronor men det fanns andra bud på 500 kronor några på 400 kronor och ännu fler på 300 kronor. Den gemytliga kvällen avslutades med "Härlig är jorden" och de medverkande fick blommor.

Den i artikeln omtalade tavlan med äggastenen. Konstnär Karin Nilsson med köpare Bengt Jönsson på vars mark stenen finns.

Top