Lådbil nummer 1 lämnar fabriken

Lådbil 2 har vinge framtill och stora "gälar på sidorna.
- Där kan man ha skorna, säger Hugo skämtsamt. 
ladbil-2.jpg 
- Tänk att det kan bli en lådbil av en plywoodskiva. Den 13 juni blir det rallytävling. Då är det Vittsjö-dagen. ladbil-byggstart.jpg 
 Florence Pendergrast från USA intervjuar Anders Larsson från Lions.  ladbil-flo.jpg
 - Hur stor skall lutningen vara på nosen?  ladbil-nospartiet.jpg
 - Kanske den skall se ut så här istället? ladbil-skissritning.jpg 
 Bo Wirell från Lions (till vänster) lyssnar till byggarnas ideer.  ladbil-teori.jpg
 Lådbil nummer 1 inspirerade de andra byggarna under kvällen. I antennen sitter en piratflagga. Styrningen sker med tunna rep.  ladbil-nr-1.jpg
Bil nummer 1 ska ju ha bromsar!   ladbil-broms.jpg
Top