Skogsdag i Hårsjö

Det var ett ganska ovanligt gallringsuppdrag som skogsinspektör Stig Hermansson hade lagt upp tävlingen på. Skogsbeståndet bestod av lärkträd på Hushållningssällskapets ägor. Planteringen var utförd för 20 år sedan och borde ha gallrats för flera år sedan. Stig Hermansson gav tipset före tävlingen att lärkträd var ganska ljuskrävande! Detta tips gav också resultat i prislistan då två tävlande av de 26 deltagarna hade vardera 90 träd rätt av 100 möjliga. Efter denna tävling var det chans att på hemvägen delta i tipsfrågor med Jan Svensson som frågeställare.

Bästa resultat i gallringstävlingen hade Hans Jacobsson 90 och Lars Erik (LES) Svensson också 90 rätt, Inge Johannesson 89 och Bengt Jönsson samt Einar Carlström vardera 87 rätt. Ytterligare priser delades ut. Prisutdelare var Jacob Gustavsson från JUF. skogsg209.jpg

I tippningstävlingen kom Kristina Olsson bäst med alla tolv rätt. Malin Ågren hade elva rätt och Stig Jönsson tio rätt.

Skarp beundran av lärkträdets stam för att utröna: stå kvar eller bort!

CK som svarade för lekamliga utspisningen tilldelades blommor liksom övriga funktionärer.

Nästa större arrangemang med Centern bli plöjningstävling, Vittsjömästerskapet (VM) den 19 september.

Top