"Trygg i Vittsjö" fortsätter bevaka bygden, -men önskar några fler chaufförer!

VITTSJÖ. Ett drygt 30-tal av föreningens cirka 50 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmöte på Furuliden.

Föreningens ordförande Sivard Strand valdes att leda årsmötet. I föreningens verksamhetsberättelse kan noteras att bevakning i bygden under 2021 skett i genomsnitt 84% av årets dagar. Under 2021 har patrullerna tvingats ha kontakt med polis vid ett flertal tillfällen. 
I verksamhetsberättelsen framgår även att pandemin tyvärr gjort att några chaufförer slutat. Några även av sjukdom eller åldersskäl.

Mycket välskött ekonomi gjorde det enkelt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Som nya ledamöter i styrelsen invaldes Jonny Olofsson och Christian Telander, i övrigt kvarstod andra på sina poster.

Efter det ganska korta årsmötet serverades smörgåstårta och kaffe, samt en hel del "eftersnack" om vad man varit med om under sina patrullrundor i bygden.

Under 2021 fanns ett femtiotal aktiva chaufförer som på sin fritid löst föreningens uppgift att bevaka Vittsjö, Emmaljunga med närliggande byar. Detta har för den enskilde inneburit ett körpass/ månad. Nu är läget lite förändrat!

Inför 2022 har några medlemmar efter många års trogen tjänst som chaufförer med ålderns eller sjukdoms rätt lämnat sina uppdrag för föreningen.

Detta innebar även att några chaufförer anmält sig villiga till ett eller flera "extrapass" i väntan på att nya chaufförer ansluter. Allt för att föreningen om möjligt skall kunna förekomma med patrullen/ bilen i bygden årets samtliga dagar.

Vid mötet uppmanades därför samtliga att verkligen göra allt för att rekrytera nya medlemmar!

 

 

Top