En rundtur i Nordvästra Blekinge

MÖRRUM. Laxfisket i Mörrumsån är vida känt. Nedan följer bilder på där kungligheter o annat fint fiskefolk står och fiskar lax.

En sevärdhet är Ire naturområde i norra Blekinge mellan Mörrum och smålandsgränsen. Området är ett av de finare naturområdet i Blekinge och verkligen sevärt och tänkvärt om hur man levde o bodde på mitten av 1600 talet.

En person köpte gården 1660 och sålde sen halva gården till sin bror. Sen byggdes det en stenmur utmed gårdstunet och där byggde brodern sina hus på andra sidan stenmuren.

Det är väldigt mycket sten på åkrarna och många små åkrar omgärdade med stenmurar många stenröse upplavade på stora stenar. Där finns även ängsmarker och lite bättre åkrar.

Gårdens siste brukaren Josef Elofsson som brukade gården till sin död 1984, därefter blev det naturreservat.

För att få veta mer Googla på "Ire naturområde".

 

Top