Bombplan störtade, del 1

Sevärt i Vittsjö del 1.

VITTSJÖ. Det är kanske få orter som har så många bevarade sevärdheter som just Vittsjö. Därtill är de dokumenterade med bild och/eller text. Ett antal av dessa platser kommer att publiceras på denna sida en tid framöver. Samma vinjett ”Stanna upp i Vittsjö” kommer att finnas på sidan vid varje artikel.

Denna vinjett berättar om någon sevärdhet.

Den 29 augusti 1944 var det ovanligt stort flygbuller. Då startade 900 bombplan från England med mål att dumpa sin förödande bomblast i Tyskland. Danmark var ockuperat av Tyskland och därför var bombplanens rutt förlagd norr om Danmark. Närmaste färd flygledes mot Tyskland var då bland annat över Vittsjö. Ett av bombplanen blev beskjutet av Tyskt jaktflyg redan före ankomsten till Svenskt territorium. Sen flög det Tyska planet vidare in över neutrala Sverige. Rodret på planet blev perforerat och bombplanet blev manöverodugligt då rodret lossnade. Uppgifter om klockslaget för störtningen är varierade och därför får Försvarsstabens uppgift gälla och denna är 23.10 den 29 augusti 1944. Bombplanets färdriktning 200 meter före störtningen var östlig, med någon dragning söderut. Det var en bergknalle vid Höjalen som bombplanet störtade mot. Med 5 000 kilo bomber och cirka 9 000 liter flygbränsle blev det en oerhört kraftig knall föregången av ett intensivt ljussken.

Förödelsen i skogen efter bombplanets förintelse var total.

Vid besök morgonen efter nerslaget fanns exploderande patroner lite här och var. Små eldar fanns också lite varstans och där exploderade patronerna. Kroppsdelar fanns ett par hundra meter från nedslagsplatsen. Dessutom fanns mängder med metall från det havererade bombplanet.
I dag finns resterna av en av de fyra trevingade propeller uppsatt utmed vägen Vittsjö – Skånes Värsjö, cirka 2 km från vägkorsningen mot Röke. Anslag finns med namnen på den sju omkomna besättningsmännen.

Detta minnesmärke finns utmed landsvägen

Cirka 100 meter öster om minnesmärket finns färdbar skogsväg söderut. Håll till höger i samtliga korsningar tills du kommer fram till mindre öppen plats. Där finns anslag ”Nedslagsplatsen”. Följ markerade stigen cirka 200 meter. Där finns nedslagsplatsen. I dag består platsen av en fördjupning (håla) i terrängen. Vissa tider kan vattensamling finnas.

Denna krater minner om den tragiska olyckan för 75 år sen!

Minneshögtider vid minnesmärket har hållits den 29 augusti 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2014 och 2019. Hemvärn samt fanborg har paraderat vid högtiderna. Vid en av högtiderna passerade två Lansen flygplan två gånger över platsen. Vid flera tillfällen har anhöriga till de tragiskt omkomna besökt olycksplatsen. År 1994 fanns representant från Wittsjö hembygdsförening på krigskyrkogården i Pålsjö. Där är de omkomna besättningsmännen begravda och blomster lades ner vid högtiden.

 

Top