Stanna upp vid Bålet i Björstorp, del 3

Sevärt i Vittsjö del 3.

EMMALJUNGA. Från vägvisningen ”Emmaljunga 2” i Björstorp är det 700 meter till ”Bålet” mot Vesljunga/Visseltofta Minnesplatsen har anor från slutet av 1600 talet då svensksinnade Åke i Bröna dog sen han träffats av en kula från en Snapphanes mynningsladdare. Sedan dess och fram till denna tid har människor samlat en hög med grenar på platsen.

Åke var född omkring 1620 kan haft efternamnet Persson men det är tämligen osäkert. På den tiden var Åke ägare till nästan hela Bröna by. Bröna i Skåne tillhörde Danska riket till 1658 och aktuella platsen var tämligen välbevakad av Snapphanar. Snapphanarna var göingebor och dansksinnade och då Skåne blev svenskt territorium 1658 fanns både svensksinnad och dansksinnad befolkning. Snapphanarna höll till i de stora skogarna där de var stråtrövare och höll sin väl gömda. De av befolkningen som var svensksinnade levde i skräck för Snapphanarna. Det var ofredstider i Göingeskogarna.

Här lönnmördades Åke i Bröna av en Snapphane.

Då Skåne blev Svenskt tillhörade Åke och han fem söner sitt nya land Sverige. Han stod högt på Snapphanarnas lista för likvidation då han vägrade ansluta sig till dessa skogarnas grupp. Åke kände behov att delta i gudstjänst i Vittsjö kyrka. Vid återfärden till Bröna vandrade han genom skogarna till bostaden vid sjön Femtingen. Hans vandring observerades av Snapphanarna. En skytt från Snapphanarna klättrade upp i en fur och gömde sig i den yviga trädkronan. Då Åke kom vandrade mot hemmet ändades hans liv med en kula.

Under lång tid kastades grenar och kvistar på den plats då Åke skall fallit offer för en lönnmördades kula. Med tiden gavs namnet ”Bålet” på denna plats som minner om Åkes tragiska slut. Av rädsla för de lömska Snapphanarna hade Åke flyttat till Måns, en av sina fem söner. Denne son bodde vid en sjö och eftersom sonen var den femte i ordningen blev sjöns namn Femtingen. Det var dit Åke var på väg när han mördades. Den aktuella platsen för lönnmordet tillhör byn Björstorp.

 

Top