Äggastenen i Vejshulta mark, del 10

Sevärt i Vittsjö del 10.

VITTSJÖ. Äggastenen har fått sitt namn då den med viss fantasi kan likna ett ägg! Äggastenen har ett verkligt strategiskt läge då den är placerad på en gränssten med dubb mellan byarna Hästhult – Vejshult. 
Intill Äggastenen finns torpen Homplingens, Fogdens samt Tullportakärret. Från Äggastenen är det enbart 150 meter till Stensmyr.

Gunnar Hallstöm d ä, Hästhult var både jägare, friluftsmänniska samt poet. Intill äggastenen finns en fördjupning i marken vid en tre vägs korsning.

Gunnar Hallström trivdes med naturen.

Här hade Gunnar Hallström sin egen modell av jaktstuga/ jaktgrav väl kamouflerad med ris och kvistar. Av praktiska skäl hade Gunnar med en spades hjälp grävt fram lämpligt utrymme till sin plats för spaning av villebråd.Det var kanske under hans tankar som poetiska versen kom fram: Texten på Äggastenen lyder:

1954
Längtan Glöm oss ej vid drömmen
om dig
Stora ödemark
Djupt i ditt väsen
Slumrande stig
Längtan till dig
är stort
GH

Gunnar Pettersson vid Äggastenen 1986.

Texten var helt tydlig för 33 år sen då Gunnar Pettersson visade vägen till Äggastenen. Traktorvägen, omgiven av skog är farbar med bil under vissa omständigheter. Har det inte skett någon påfyllnad av texten lär det inte finnas mycket kvar i dag.

Vid samma tid nertecknade Gunnar följande tänkvärda ord på en planka:

GRÄNSMARK

Långt upp i skogen vi äro gäster

här gränsen av vår jaktmark går

det kallar jag för vändpunkten i

väster

där stormpiskad martall står

GH

Sannolikt var det Gunnars tankar han präntade ner på både sten och planka. Ödemarken, tystnaden och skogens svaga sus fängslade honom.

TULLPORTAKÄRRET
Mellan Äggastenen och Stensmyr finns Tullport intill Tullportakärret. Namnet Tullport kan ha tillkommit på 1200- 1600 talet då en viss passage kan ha skett här för dåtida resande mellan Helsingborg- Åhus eller andra platser och då kan tull ha avkrävts. Sägnen förtäljer att älvor dansade på Stensmyr en viss natt på året. På Stensgyl finns gränsen mellan Vittsjö och Skånes Värsjö socknar, mellan Västra Göinge och Norra Åsbo härader.

Stensmyr med Stensgyl där gränserna möts.

Intill Stensmyr sammanstrålar även fyra ägogränser. Stensmyr 129 m/öh är vattendelare med avrinning åt tre håll. Själva öppna gylet har en yta på 130x 80 meter. Gylet samt myren kan ha uppkommit sen en person ”Sten” gått ner sig i gylet.

Besök gärna Äggastenen och Stensmyr men det är förrädiskt att balansera på tuvorna på myren. År 1988 passerade gränsvandrarna gränsen över myren under sakkunnig ledning.

 

Top