Spårat i Vittsjö 926

  • 21 fastigheter blev berörda 1934 då nya vägen från Emmaljunga by till Smålandsgränsen skulle anläggas. Fem år senare var det aktuellt att lägga om vägen Vittsjö- Emmaljunga.
  • Nu genomförs Vittsjön runt. 1939 var det arrangemanget Vittsjö runt som genomfördes som stafettlöpning. Dåvarande ynglingen John Edfors vet att berätta: Starten skedde från Idrottsgården (Lyran) till första sträckans slut vid Gustav Adolfsbron. Tidigare år hade simning ingått i denna sträcka men utgick. Löparna fortsatte via Vången - Kyrkovägen- Flyvägen och landsvägen tillbaka till Idrottsgården. Löpsträckorna var tämligen korta då omkring sex löpare deltog. John Edfors kan minnas att bröderna Eklöv deltog liksom Gösta Bengtsson, Gunnar Tjörnebo (Karlsson) samt Einar Troedsson. Något år senare deltog även John Edfors. Laget från Vittsjö var så starkt att det behövdes tre andra lag för att klå hemmalaget! Världsoron var kanske orsak till att detta arrangemang upphörde så småningom.
  • 1964 flyttade postkontoret in i kv Linden
  • Det är i dagarna 30 år sedan platsen lokaliserades där en berghäll i Bjärnum blev upphovet till Gustav Adolfsstenen.
  •  Året var 1984 då naturmänniskan Lars Lundstedt upptäckte en okänd orkidé i Boalt. På platsen döptes blomman till Mossnyckel.
  • Slut på kåseriet denna gång. Och därtill en trevlig fortsättning på sommaren!
  • En rik person är en fattig sådan som har pengar!

   epe

  • Top