Spårat i Vittsjö 927

  • Vägbreddning och förbättringar av vägar i Vittsjö kommun skulle kosta 267 278 kronor och skulle utföras som efterkrigsarbeten 1944. I förslaget ingick 21 projekt av dåvarande enskilda vägar. Kostnaden per meter väg varierade mellan 9:35 och 2:41
  • Kanaliseringen av Värsjöån från Boalt till Rommentorp hade kommit en bit på väg 1944. Totala kostnaden beräknades till 52 700 kronor för den fyra kilometer långa sträcken.. Efter kanaliseringen beräknades att 100 hektar odlingsbar mark skulle kunna ianspråktas.
  • Samtliga persontrafikbilar i Vittsjö centraliserades 1944. De fyra delägarna fick gemensamt telenummer Vittsjö nr 8 som kopplades till Vittsjö droskstation. Fortfarande finns denna åtta i 220 08 till Vittsjö Taxi.
  • Samhället växte och strömförbrukningen ökade 1949. Det var då som ett nytt transformatorhus uppfördes intill järnvägen vid stationshuset. Nu är detta minnesmärke borta..
  •  Året var 1979 då Vittsjöföretaget lanserade en helt ny och revolutionerande vedpanna med  80 procents verkningsgrad. Efter två exemplar lades tillverkningen ner av denna vedpanna.
  • Slakt utan bedövning kan ju provas av ivrarna genom att ta en operation eller tandutdragning utan narkos eller bedövning!
  • Veckans kåseri blev tämligen kort, beroende på att nyhetsmaterialet vart femte år sedan 1894 har varit tämligen magert!
  • Tänk på att ju mindre du satsar på spel desto mer förlorar du när du vinner!
  • Njut av sommaren och tag tillvara tiden på rätt sätt! Lev gott!

  epe

Top