Spårat i Vittsjö 928

  • Kommunikationerna växer. Cykelväg på rull mellan kulturorten och Vittsjö södra som även kallas Bjärnum! Dessutom arbetas det för pågatågs uppehåll i Vittsjö norra som även kallas Emmaljunga! Beträffande cykelvägen kan Lunnergåraren sätta en fjäder i hatten då det är han som under flera år strävat efter denna förbindelse.
  • Planeringen för hembygdsföreningens familjerally den 23 augusti har påbörjats. Föreningar som är villiga att delta med personal kan snarast kontakta Ewa 233 31 eller Ebbe 225 63.
  • År 1919 var det byte av affärsinnehavare i Vittsjö. Då överlät Lydia Trobeck sin manufakturaffär till Lisa Trobeck. Samma dag annonserade Lisa Trobeck att söndagen därefter var affären stängd hela dagen på grund av systers bröllop.
  • Parkeringsplatsen vid Bäckabro utvidgades 1959. Trappan ner till sjöytan försvann och större utrymme till parkering blev resultatet. StenPer hjälpte till med stenutfyllnad.
  • År 1969 inträffade en stor brand på Höjalens gård. Det var ladugården som eldhärjades svårt då årets skörd förintades. Varken människor eller djur kom till skada.
  • Det var 1984 som Kammarrätten beslutade om verkställighetsförbud i kommunalt beslut. Det gällde biblioteket som skulle flyttas till skolans gymnastiksal. Beslutat upphävdes och nu finns biblioteket på sin rätta plats i kulturhuset Hemgården.
  • Njut av sommaren. Om 20 veckor är vi inne i adventstiden! Ha bra veckor framför!
  • Även om alla har samma åsikt kan alla ha fel!

  epe
 

   holass-stor.jpg
   

Top