Spårat i Vittsjö 929

 • Liksom under tidigare samlingar av ungdomar från Tjernobylområdet var årets samling lika trevlig och underhållande som tidigare. De musikaliska och hurtiga ungdomarna fick uppskattning för sitt agerande. Se bilder från samlingen på länk till Portalen. Där finns också många andra nyheter som inte finns på någon annan plats.
 • Förmodligen är det semestertid med så kallad semestertorka som är orsaken till bristande aktiviteter. Torka och torka. Det kan verkligen diskuteras!
 • År 1894 avslog skolrådet en ansökan om understöd till en småskollärarinna. Lärarinnan hade slutat sin anställning vid uppnått pensionsålder i början av år 1892. Först i slutet av 1893 kom ansökan om understöd vilken skolrådet avslog 1894.
 • Ett av de första fynden efter slaget i Vittsjö 1612 gjordes 1929 då två hästskor hittades vid vägarbete på en sluttning upp mot Skansen.
 • Generalpoststyrelsen beslutade 1934 att lantbrevbärningen tre dagar i veckan skulle utökas till Boalt och Kvidala.
 • Körskolan i Vittsjö ordnade kurser i bilkörning 1939 genom Biltjänst, B Rehnberg, B P Bensinstation.
 • Samhällets första och en av länets första bensinautomater för mopeder fanns hos Fors bensinsinstation1959.
 • Efter 40 år tog Ingvar Johansson hand om hemvärnets vandringspris. Priset skänktes 1950 och vandringen avstannade efter ett par år. Sedan priset återfunnits 1972 var det åter i skottfältet. Priset skulle erövras två gånger innan det "gick ut". Första inteckningen tog Ingvar Johansson 1984 och den slutliga träffen kom 1989.
 • Ställ vandringen på söndag den 19 klockan 13-16 till Uggletorpsstugan för att beskåda allehanda hantverk med hembygdsföreningen som arrangör.
 • Stanna upp en stund och ta inte allt för givet!
 • Trevliga dagar framöver till alla vänliga läsare av detta kåseri.

   epe


Arne och Marie tar ton. arnemarie109.jpg 
   
Top