Spårat i Vittsjö 930

 • Första hela veckan i augusti är vikt för kunskapsförmedling genom Sommarakademin som börjar i församlingshemmet den 3.
 • Sommaren var en fredag i år!
 • För 100 år sedan antogs en brandordning för Vittsjö by, Arbetarkommun bildades, Sjömanssyföreningen bildades och nya skiljemynt präglades. Brandkåren uppförde ett spruthus vid Bäckabro och detta år var Möllander kantor i församlingen
 • Kyrkostämman år 1909 kunde inte enas om det var lämpligt att uppföra ett samlingsrum för eleverna vid Björstorp skola. Kostnadsförslaget låg på 700 kronor.
 • Bår-cykel-vagnar fanns vid brandstationerna i Vittsjö och Emmaljunga 1944. Anordningen som lånades ut vid olycksfall var avsedd att kopplas direkt till en cykel.
 • Det blev ingen servering på Sjöstugans brygga 1954 på grund av långt och ihållande regn. Sjövattnet stor nära 50 centimeter över bryggans golv.
 • Verumsvägens nya utfart till väg 117 vid tidigare BP blev klar 1954 och då bildades Trekanten mellan nya och gamla vägen.
 • Clara Nockanders manufakturaffär sålde strå- och filthattar extra billigt år 1954.
 • Motell Sjöhästen med Gulf bensin öppnade 1964. Numera huserar Vittsjö Sjukhem i lokalerna.
 • Manfallet blev nästan mässfall då kommunalfullmäktige kallade till sammanträde 1969. Nio ledamöter var frånvarande och dessutom både ordföranden och vice ordförande. T f ordförande fick utses.
 • Vidare var kommunen tämligen generösa beträffande borgensåtaganden 1969. Länsstyrelsen upphävde 19 sådana åtaganden på sammanlagt 1 082 800 kronor.
 • Det är nu 30 år sedan platsen i Bjärnum lokaliserades där stenen till Gustav Adolfsstenen hämtades. Det i närheten av nuvarande Pingstkyrkan och gropen är nätt och jämt synlig i dag.
 • Kampviljan från ortens befolkning var god 1984 liksom vid flera andra tillfällen då bygden ansett sig överkörd. Nära 1 000 personer antecknade sig för Hemgårdens bevarande till bibliotek. Så blev det också.
 • Du kan inte ändra vindens riktning men du kan sätta upp segel för att nå målet! Njut av all fägring men ha paraply inom räckhåll.
 • epe
Top