Spårat i Vittsjö 947

 • Årets slut närmar sig och då är det även dags att utse årets Vittsjöbo. Lämna tips på kandidater till Ewa eller Ebbe.
 • På lördag den 21 är det den årliga Julstugan i museet där en försmak av julens fröjder visas. Sång och musik samt ljusstöpning och mycket annat ingår i programmet. Både du och Julstugan är värda ett besök.
 • Glöm absolut inte att minst en gång per vecka titta in på vittsjobjarnum.nu. Där finns mycket intressant att lägga till ditt vetande och kunnande.
 • Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkände 1904 den nya vägen från Snickaretorp till Vittsjö järnvägsstation. Därmed försvann Skinnkjortlaliden från allmänt brukande.
 • Hårsjö skola behövde en orgel och därför ordnades en angenäm fest för ordnande av medel till skolorgeln. Festen gav en behållning på 100 kronor. Kanske var det vid detta tillfälle som det blev pengar över till en orgelpall?
 • Medlingsförslaget strandade och strejken fortsatte vid denna tid år1909.
 • Kommunalstämman beslutade 1914 att årligen utbetala 50 kronor till en man i Vittsjö. Mannens förmögne broder hade vid sin bortgång testamenterat hela sin förmögenhet till församlingen.
 • Palmérs fotoateljé var helt renoverad 1924. Vykort såldes för sex kronor per dussin. Färglagda förstoringar ombesörjdes.
 • I dagarna är det 50 år sedan folkskolläraren Gunhild Selin kom ut med sin första bestseller, Snapphanepojken. Hon inspirerades till den spännande berättelsen från dåtidens Snapphaneborgen, numera Vittsjö borg. Under åren har Gunhild Selin skrivit ett 20-tal böcker varav flera är översatta till andra språk.
 • Parkeringsplatsen mitt emot kyrkan firar 25 år. Då platsen anlades fick den gamla folkskolan gå sitt öde till mötes.
 • Människor ångrar nog mer vad de inte har gjort än vad de har gjort. Gör det i dag!

   epe

Top