Spårat i Vittsjö 948

  • Har du bekymmer med julklappar så finns en bra lösning. Köp den julklapp som du helst av allt själv skulle vilja få och ge den till dig själv!
  • Efter senaste dagarnas kraftiga regnväder börjar nu vattenhålen bli fyllda och då kan frosten komma, enligt Bondepraktikan.
  • Tiden närmar sig allt snabbare för föreningarnas årsmöten. För hembygdsföreningens del skall eventuella avsägelser vara Mårten Andersson tillhanda senast nyårsafton.
  • Det agiterades febrilt ute hos lantbrukarna  år 1904 för anläggande av ett gräddmejeri i Vittsjö som blev färdigt året efter. Först 1943 blev det ett mjölkmejeri och 1990 revs byggnaderna ner.
  • Det var högtidligt vid Verumsvägen år 1914 då småskolebyggnaden invigdes. Nuvarande museum för Wittsjö hembygdsförening.
  • Ola Cederborg var en känd hembygdsforskare som även var banvakt vid Vittsjö kvarn. Han omkom i en trafikolycka då en bilist den 19 november 1934 körde på Cederborg då grindarna var fällda före ett tågs ankomst. Han förutsade massgraven vid Skansen 25 år innan den uppdagades.
  • I Vittsjö alla läroverk infördes sjuårig folkskola 1940 och fortsättningsskolans form förändrades.
  • Detta "spårat" är ovanligt kort men det är inte storleken som är avgörande!
  • Kommande dagar och tider är try©kta. Se almanackan! Rusta dig för vinterhalvåret och kör försiktigt med rätt däck och omdöme. Har bra tider framför!

   epe

Top