Spårat i Vittsjö 001

 • För fem år sedan var det Nyårsdopp i Pickelsjön. Vattnet höll sig tämligen nära 0-gränsen medan temperaturen i luften var + 8º för de 60 hurtiga. Hur blev det i år?Vinterbad 2005

 

 

 

 

 

Så här såg det ut i Pickelsjön Nyårsdagen 2005.

 • Nytt år och nytt decennium allt vad detta innebär. En god fortsättning önskas alla Spårat-läsare. Några dagar till sen är de många helgdagarna förbrukade och dagen övergår till vardag som har längre öppettider för varje dag! Månen börjar avta och därmed skall även frostnätterna avta, enligt Bondepraktikan.
 • Tänk framåt! Det är enbart färre än 80 dagar till Vårdagjämningen och färre än 90 dagar tills Sommartiden inträder! Hur kunde egentligen människorna klara sig förr i tiden innan sommartiden var införd?
 • Vid år 1895 års början fanns det 2 237 personer i Vittsjö församling, en ökning med sex personer. 60 barn föddes och 47 församlingsbor avled. Under året innan ingicks åtta äktenskap. Fem år senare hade befolkningen minskat med 18 personer och var 2 185. Minskningen berodde på stor del av utvandringen till landet i väster.
 • Kommunalstämman beslutade 1915 att inköpa två vagnslaster brödsäd att magasineras hos en spannmålshandlare. Detta var troligen en förberedelse för Första Världskrigets ransoneringsvåg.
 • Den första gård på landsbygden som fick elektriskt ljus var hos Lindhé i Boalt 1920. Vattenkraftverket kostade 4 000 kronor och generatorn gav ljus åt 30 lampor. Det angavs att det blev till och med så mycket strömkraft att det kunde driva ett av dåtidens tröstverk som var så kallat stiftverk!
 • Följande annons var införd i Nsk år1925: Min kära syster- När du en annan gång skall visitera min plånbok och mina fickor förvissa dig då först om att jag verkligen sover. Din bror.
 • Vittsjö Sparbank förtydligade sitt öppethållande att gälla onsdagar och lördagar klockan 10 f.m. till klockan 1 e.m.
 • År 1935 var den i Vittsjö födde Bildsköne Bengtsson åter inför tinget. Denna gång gällde det åtalspunkterna 140 och 141. Något straff utmättes inte då den Bildsköne först skulle genomgå liten sinnesundersökning.
 • Vittsjö bio visade 1940: ”Permission på hedersord”.
 • År 1945 fick äldre personer en extra tilldelning av rostat kaffe. Det blev 15 gram extra per månad i dessa ransoneringens tider.
 • Det var på den tiden, 1970 som träningskörning på Pickelsjöns is anordnades. Istjockleken var då 25 centimeter.
 • Det var ”landskamp” på skidor 1980 i Emmaljunga mellan Danmark och Sverige. Längst bortifrån var en Grönländare som kom på tredje plats.
 • Nyårsdagen 1990 kunde börjat bättre för en villaägare. Då förstördes villan vid en brand.
 • Det är förvånansvärt vad många i vår egen ålder som är mycket äldre än vad vi själva är! Lev ung så länge det går!

epe

Top