SPÅRAT I VITTSJÖ


•    Visserligen är det fortfarande ganska gott om tid för inlämnande av äskande till Harry B Jönssons minnesfond men tiden rinner snabbt. Senast under februari månad måste Claes Ruderstam ha ditt önskemål.
•    Det är också hög tid att äska anslag från Tätortsbidraget. Ewa i Servicekontoret vet mer om du frågar.
•    Emmaljunga byalag kallar till samling tillsammans med några föreningar i syfte att vidga och behålla verksamheten i bygden.
•    Planeringen inför invigningen av Vittsjö- Hessleholmsbanan var aktiv i början av 1890. Skenläggningen skulle börja på våren sen skall grusningen fortsätta. Grusningen skedde inte för halkans skull utan för att stabilisera rälsen eller skenorna som det kallades.
•    De Ryska sågfilarna invaderade bland annat Vittsjö år 1900. De möttes av misstänksamhet då de ansågs vara 150 000 Ryska spioner på väg mot Norge.
•    Vi denna tid år1910 visade sig en komet på himlavalvet. Den hade synts en tid och var i avtagande.
•    Det var den stora upplysningens dag den 14 januari 1915. För första gången i historien upplystes bykärnan av tämligen svaga ljuspunkter. Elektriciteten hade kommit till Vittsjö. Den stora frågan hos allmänheten var hur ljuset kunde flyta fram i de ihåliga trådarna! Utvecklingen har sedan fortsatt med upplysning i varje stuga.
•    Vittsjö Brottarklubb klådde Trim från Bjärnum med 6-1 år 1935..
•    Arbetarna vid Barnvagnsfabriken i Emmaljunga beslutade år 1940 att arbeta vardera tio övertidstimmar till förmån för Finlandshjälpen. Det blev cirka 1 000 kronor som sändes till de behövande i Finland.
•    För 35 år sedan och däromkring hade numismatikerna en klingande och prasslande tid. Penningföreningar bildades här och var och det hölls auktioner på äldre mynt. Numera räcker inte pengarna till att lägga något åt sidan på grund av högre levnadsstandard.
•    Årliga skinnmarknaden  närmar sig. Om inte alla uppgifter slår fel så blir det första tisdagen i nästa månad.
•    Även Vasaloppet närmar sig. På plats lär finnas LES från Korsahåla som startar i sitt 45:e Vasalopp. Det blir väl några andra ”Hästhultare” som åker till Dalom. Det är bra att Hästhult och Vittsjö åter förnyas på kartan.
•    Tänkvärt: De flesta tror att man får ge upp sina aktiviteter när man blir gammal men man kan också bli gammal av att ge upp sina aktiviteter.
•    Lev bra under vinterveckorna.
•    epe

 

Top