SPÅRAT I VITTSJÖ

En gång i tiden, 1964 uppfördes scenen vid festplatsen Gåsadammen. År 1995 monterades väggarna ner och nu finns enbart golvet kvar av den gamla anläggningen. Krafter finns att återuppföra väggar och tak enligt gällande normer men tiden och orken har inte räckt till. Ännu!

 

 

 

 

 

 

•    Bilden från demonteringen av  scenen vid Gåsadammen.

•    Det närmar sig för ett nytt program i kyrkliga verksamheten på torsdag den 18. Då blir det en nästan dagsutfärd för studiebesök i några landsortskyrkor med efterföljande måltid på något näringsställe. Ingegerd i Skinnaretorp tar emot anmälningar och berättar mer, tel 270 46.


•    Det närmar sig också med Vårdagjämningen, hur otroligt det kan låta! Den 20 skall dag och natt vara lika korta. Blir det månen som lyser upp eller det blir snön som återkastar månljuset? Månen är nära nog halv denna omvälvningens dag och har då inte så mycket ljus att återkasta till snön som inte får mycket halvljus att återskina med. Efter denna dag är det enbart en vecka till sommartiden börjar!!!
•    Hästhult AIK har sin årsstämma den 22 i Hårsjö skola.
•    När besökte du biblioteket Hemgården senast? För närvarande kan du beskåda glasögon (eller heter det ögonglas?) från skilda epoker. Gör ett besök för att höja statistiken för besökande.
•    Den 21 är det 207 år sedan församlingens förste 100-åring, Ola Kämpe föddes. Han avled 1903.
•    Samtliga skolor i Vittsjö kyrkby stängdes 1905 sedan 13 fall av scharlakansfeber hade konstaterats.
•    Vittsjöborna var på krigsstigen redan 1915 då länsstyrelsen upphävde ett av kommunalstämman fattat beslut angående ersättning till brandfogden.
•    Hilding Möllers cykelaffär sålde cyklar med mera tillbehör av många kända velocipedåkdon år 1920.
•    Det kostade för mycket att anlägga värmeledning i kyrkan samt att uppföra ett pannhus 1935. Kostanden beräknades till åtta tusen kronor varför kyrkostämman beslutade uppskjuta ärendet ett år.
•    Den eldfägna debatten om brandvärnet blossade åter upp 1990. Då höjdes röster för att dåvarande brandchefen skulle entledigas från sitt uppdrag då han ansågs ha fördröjt anskaffande av personsökare till värnet. Vid senaste tillbudet visade det sig hur nödvändigt det är med ett lokalt brandförsvar.
•    Kanske vore det på tiden att ordna någon form av skallgång mot invasionen av kajor som invaderar matställen för småfåglar. Återvisa kajorna till där kom ifrån!
•    Många kloka ord sägs på skämt men det är inget mot alla dumheter som sägs på allvar!
•    Inget skämt eller allvar utan ärligt: Ha bra dagar framför. Lev väl!
•    epe

 

Top