Spårat i Vittsjö 1014

 • Så har då den stora lurendrejardagen gått till ända med mer eller mindre lyckade resultat. En och annan åkte dit därom är det bekant.
 • Harry B Jönssons minnesfond är nu avslutad och har uppgått i Stiftelsen Vittsjöfonden. Detta med anledning av myndigheters påfund och lagstiftning. Denna Stiftelsen har också sammanträtt och fördelat ett antal kronor till några föreningar som sökt.
 • En är en and, två är andar, eller kallas det änder? Två sådana har invaderat marken under fågelbordet för att ta vara på resterna som fallit från bordet.

Bild av de två änderna.

 • Boka in den 15 i fjärde månaden för en utfärd till ett par landsortskyrkor inom stiftet. Ingegerd i Skinnaretorp vet mer om du vill fråga.

 

 • Visserligen är det någon vecka kvar till Hårsjö syförenings 105:e auktion den 23. Det brukar denna kväll också vara något av återvändarkväll med emigrerade bybor.
 • Det har inte framkommit några rapporter om flygande qvinnfolk som förirrat sig på resan till och från Blåkulla. Numera används kanske GPS?
 • Den ökände bråkmakaren, en soldat från nordlig by slog till resande på järnvägsstationen, slog itu dörrar och glasrutor år 1900. En grupp förföljde sedan den flyende bråkmakaren som flydde över sjön. Isen brast ett par gånger och fridstöraren blev rejält nerkyld men kunde kravla sig upp på den bräckliga isen som åter brast. Han skyndade sig sedan hem till sin lya.
 • Thure Schalin i Emmaljunga sålde nyinkomna vårrockar 1935 i alla storlekar till ett pris från 19 kronor.
 • Elektricitetsverket beslutade 1935 efter votering, 222 -1 att byta ut de luftburna  elledningarna mot jordkabel i samhället för att trygga försörjningen av ström.
 • Handlaren Severin Svensson fick efter kontroll från länsstyrelsen tillstånd att uppföra en husbyggnad 14 meter från vägen mitt.
 • Efter votering 11-11 och avgörande ordföranderöst beslutade kommunalfullmäktige 1951 att avslå framställan om bildande av municipalsamhälle.
 • Efter 64 år med normaltid infördes åter sommartid år1980.
 • Hur kan brödet bli mörkt då det bakas av vitt mjöl? Det var lite annorlunda under krigstiden då det maldes stora kvantiteter ”svart” säd men det blev vitt mjöl!

Ha bra vårdagar men klä inte av dig för mycket!
epe

Top