SPÅRAT I VITTSJÖ 1016

 • På torsdag den 22 samlas ”Bibliotekets Vänner” i just bibliotek Hemgården. Dit kommer Anders Ödman och berättar om de gropar han grävt och de människor han mött. Samlingen börjar klockan 19.
 • I dessa kyliga dagar kan det kanske värma med bild från höskörd med hästar i början av 1950-talet.
 • På fredag är det årliga syföreningsförsäljningen i Hårsjö gamla skola. Det blir 105:e året i följd som denna hemvändardag hålls i den gamla byskolan.
 • I dagarna har hembygdsföreningens årsprogram delats ut till alla hushåll i postnummerområde 280 22. Bland utbudet finns väl något som skulle passa just dig.
 • Inofficiell invigning av den påbörjade cykelleden mellan kulturorten och Bjärnum har skett vid flera tillfällen. Där har funnits cyklister, gående och motionärer som vill visa upp sin form inför övriga trafikanter.
 • Fler och fler vill gärna visa upp sitt kunnande genom att använda engelska språket. Ännu finns det ett antal som inte har lärt sig detta språk och befinner sig utanför den så kallade gemenskapen. Det finns väl andra sätt att hävda sig?
 • År 1910 kostade en båtbiljett till det stora landet i väster endast 130 kronor. Överresa beräknades till fem- sex dygn.
 • Under andra Världskrigets slutdagar fick befolkningen köpa högst 375 gram ost under tiden från den 26 mars till den 14 maj. Under tiden 16 april till 23 juli fick högst ett kilo salt köpas mot avlämnande av giltig kupong.
 • Har du eller din förening några offentliga arrangemang framöver så kontakta Ewa i servicekontoret. Hon håller på att sammanställa Vittsjöbladet.
 • Bomeländet tycks ha börjar igen! Först var det ett militärfordon som skulle pejla höjden till strömförande ledning vid Vittsjö kvarn. Ett par dagar senare förmådde inte bommarna lyfta sedan tågen hade passerat med följden att kilometerlånga köer bildades innan förbifarten över Gundrastorp eller Snärshult började utnyttjas. Det hade helt nyligen kommit ett tågsätt för spåren efter det syntes tydligt!
 • Vårens ingång är på väg, sägs det! Mindre än två veckor tills värmens skall sjungas in, storskaligt eller i byarna. Behåll vinterkläderna. Du kan nog senare visa upp dig i din nyinköpta stass!
 • Ta det lugnt. De ser mer om du går än om du springer.

  epe

  Top