Spårat i Vittsjö vecka 733

spårat.jpg 


 • Förberedelserna fortsätter inför Vittsjödagen den 29 september. Det är Lion som är den sammanhållande organisationen för detta stora arrangemang för bygdens bästa. Mer information finns att hämta på: http://www.vittsjobjarnum.nu/ . Du har både chans och möjlighet att bidraga med någon aktivitet för din förening.
 • Du föreningsmänniska som vill visa upp din förening kan göra detta på hembygdsföreningens familjerally den 2 september. Om förutsättningarna finns så kan du kanske bemanna en station med någon aktivitet. Ewa i servicekontoret vet mer!
 • Dessutom blir det VM (Vittsjömästerskapet) i plöjning med traktorer och häst. Detta år är arrangemanget förlagt till Bolberöd i Verum och dagen blir den 22 september. Flera kringarrangemang planeras för publiken.
 • Redan på torsdag blir det en sångkväll vid Sjöstugan.
 • På söndag planeras årets näst sista torpvandringen i hembygdsföreningens regi. Samling klockan 14 vid bussparkeringen. Vidare är det lämpligt att ta med fika för eftermiddagen.
 • Det bara ramlar på med arrangemangen. På söndag klockan 13- 16 är museet öppet. Mer om programmet i föreningsnytt.
 • Så har de styrande i Jönsaholm högborg beslutat att genom permutation åderlåta ännu mer från kulturorten. Det gäller Stephens fond där premier delas ut till skolans elever. Nu vill de styrande att fonden skall inlemmas i det allmänna för att spä på skattepengarna. Sannolikheten är ganska stor att kyrkorådet i Vittsjö är villigt att i framtiden sköta om fonden och dess avkastning. Det finns även andra sammanslutningar som kan vara villiga att delta i arbetet med fonden som bildades 1923. Det var bättre förr!
 • Den 20 Sommarakademin är avslutad med rekorddeltagande av 60 kulturellt hungrande personer från södra Sverige.
 • Telefonledningen från Vittsjö till Verum blev klar 1912. Tre apparater i Verum skall snarast anslutas och en apparat till Ekeröd. Dock var endast en apparat i Verum färdig och den fanns hos Anton Håkansson.
 • Parkettfabriken uppfördes 1918 och blev försatt i konkurs i samband med eldsvåda 1922. Nils Kristensson köpte den eldhärjade fabriken med alla inventarier för 140 000 kronor. Avsikten var att fortsätta driften. Så skedde också någon tid.
 • Jaktmarkerna var tydligen ganska åtråvärda även 1927 då ett tiotal annonser från jakträttsinnehavare annonserade att all jakt var förbjuden på deras område. Förbudet gällde även ekorre. I vissa fall kom drivande hundar att uppkopplas och kunde återfås mot ersättning. I dag behövs ingen sådan annonsering då alla jägare vet exakt var gränsen finns!
 • Landsfiskalen påtalade 1937 att körkortsprov borde förekomma en gång i månaden i Bjärnum eller Vittsjö. Den sistnämnda orten vore att föredra! Då var det inte så omständligt att ta körkort. Det räckte med en runda på en åker hos Berne Svensson i Brunshult. Vid mottagning i café Valhalla var ingenjören så bussig att han väntade medan en elev lärde sig backa! Sen skrevs körkortet ut.
 • Det blev en extra högtidlig torgdag vid godsmagasinet 1992. Det var då 100 år sedan järnvägslinjen Vittsjö- Markaryd öppnades. Detta firades med ånglok och ett antal åldersstigna vagnar med träsits för passagerarna. Det var en del resande som kom till Vittsjö i urmodiga kläder och begagnade resväskor. En del passagerare steg på i Vittsjö vid 10-tiden för resa till Markaryd. Efter några timmars uppehåll i den sydsmåländska centralorten kom tåget åter till Vittsjö vid 17-tiden. Det var den då aktiva byhandlarföreningen som stod för den gammaldags torghandeln.
 • Årets första fångst av de populära skaldjuren blev nog inte vad de flesta hade väntat sig. Tillgången måttfulla djur var dålig. Många skaldjur returnerades till det våta efter noggrann mätning.
 • På torsdag lär det vara årets första knalldag i tidig morgontimma eller i sen kvällsstund. Då inleds troféjakten på råbock. Det är ofta enbart hornen som intresserar medan mindre intresse ägnas åt köttet som är svårhanterligt i värmen.
 • Helgmålsbönen i hembygdsstugan leddes föredömligt av hemmatösen Eva Nilsson med rötter i Kraxeboda. Arne ”G” Persson var trubadur och ledde psalmsång.

arne-g-eva-n-helgml-07.jpg • Gör som häcklöparen. Ta hindren i den ordning de kommer! Ha en fin eftersommar!
 • epe


 
Top