SEVÄRT I VITTSJÖ

Altarstenen i Ekholmen är faktiskt inte belägen inom Vittsjö sockens domäner. Den aktuella stenen finns i gränsen mellan Verum och Norra Åkarp socken/församling, några hundra meter från gränsen till Vittsjö. Altarstenar finns det ett antal av på skilda platser men just Altarstenen i Ekholmen  har belägg för historien genom olika uppteckningar.

 

Altarstenen där gudstjänst hölls 1680, 2009 och nu 2010!

 

Frihetskämparna Snapphanarna, som kämpade för Danska riket, var jämt och ständigt på rövar- och plundringståg i trakten fast freden mellan Sverige och Danmark var sluten 1658. Dessa skogarnas män var givetvis illa sedda av den svensksinnade befolkningen som fick uppleva plundringar och stölder av skogsmännen. På grund av sitt okristliga leverne var dom bannlysta från kyrkan och nattvarden.

Snapphanarna tog saken i egna händer en mörk höstnatt 1680. Efter noga planering och rådslag kom Snapphanarna fram till en lösning för att undfå nattvarden.

Beväpnade tog dom sig under nattens mörker till prästgården i Norra Åkarp (Bjärnum) där kyrkoherde Hans Jöransson Feuk var bosatt. Efter hårda bankningar på ytterdörren uppenbarade sig kyrkoherden och han blev tillsagd att klä på sig och följa med samt ta med sig bröd och vin till nattvarden. Farhågorna har stora och berättigade från familjen att kyrkoherden inte skulle komma tillbaka med livet i behåll.

Prästen sattes upp på en häst, troligen med förbundna ögon och omgiven av beväpnade Snapphanar red följet ut i de mörka skogarna. Framkommen till den plats som i dag kallas Altarstenen blev prästen tvingad att utdela nattvarden till de råa och grymma Snapphanarna. Det berättas även att den store och orädde kyrkoherden höll en rungande straffpredikan till Snapphanarna och förmanade dom att göra bättring till en ärligare leverne. Kanske han i det svaga skenet från brasan igenkände någon av sina tidigare konfirmander?

Sedan Snapphanarna fått den heliga nattvarden transporterade prästen oskadd tillbaka till sin bostad och lättnaden var säkert stor hos den stora familjen att husfadern kom oskadd tillbaka.

Förra året 2009 hölls den allra första friluftsmässan vid Altarstenen sedan 1680. Även i år kommer friluftsmässa med nattvard att hållas vid Altarstenen på Pingstdagen den 23 maj där Wittsjö hembygdsförening är arrangör. Mer om kyrkoherde Feuk och Altarstenen finns att läsa Wittsjö hembygdsförenings årsskrift 2009 där Feuk´s släkting har nertecknat släkthistoria samt data om Feuk.

Lämpligaste vägen att ta sig till Altarstenen är att köra in vid Einar Mårtenssons sågverk i Ekholmen samt följa skogsvägen ända fram till Altarstenen på bröderna Iwarssons ägor.

 

Top