SPÅRAT I VITTSJÖ

 

 

 

 • Planeringen för hembygdsföreningens familjerally den 29 augusti har påbörjats med vägval och provval av uppgifter.
 • Den tredje kyrkutfärden till en landsortskyrka blir den 27 maj. Ingegerd i Skinnaretorp tar emot anmälningar om deltagande, som är nödvändigt.
 • På kvällen blir det den femte och sista etappen av motionspromenaden runt Hårsjön med Hästhult AIK som arrangör. Starttiden är klockan 19.00 till 19.30.
 • Sen kommer den årliga skogsinventeringen med tävling i skogsgallring. Denna gång är tävlingen förlagd hos Stig i Horsaskog som både upplåter skog och är enväldig domare. Klockan 18 börjar informationen.
 • Glöm absolut inte söndagen som är alla morors dag. Dagen introducerades år 1919 och för en del blir det kanske enda hemvändardagen på hela året?
 • Årets gröda skall beskådas vid årliga fältvandringen i Gundrastorp. I år blir det den 31 maj klockan 19 med samling vid skolan i nämnda by.
 • Krogen var inte öppen för alla intresserade besökare vid stortorgdagen 1910 och därför utbröt en uppgörelse med knytnävarna då några försökte intränga i lokalen. Tillkallade polisstyrkan räckte inte till att skingra de upp emot 40 slagskämparna. En person släpades till finkan och en annan kämpe fick komma under läkarvård.
 • År 1925 var det en omfattande eldsvåda i Lönsholma. Elden började i brygghuset och spred sig till sammanbyggda ladugården. I hettan och med vindriktning spred sig elden till boningshuset där även en mindre lanthandel var inrymd. Hela gården ödelades.
 • Trelleborgs däck, med enastående hållbarhet till bilar och motorcyklar såldes 1930 av Olle Nockander telefon 19 i Vittsjö.
 • Vid andra Världskrigets början 1940 var det aktuellt att bilda en ny försvarsförening i Vittsjö. Dom som var intresserade att bilda en Landstormskvinnoförening inbjöds.
 • Arbetstiden hade nog börjat diskuteras så smått 1945. Då beslutades att alla affärer skulle stängas klockan 17 på lördagar. Numera har det gått på andra hållet.
 • Fem år senare meddelads att Postanstalten stängde på Pingstafton klockan 14 och även lantbrevbärarna hade fått ledigt vid andra turen denna dag. Annandag Pingst var all postbefordran stängd.
 • I dagarna är det 15 år sedan vårdcentralen invigdes i kulturorten,
 • Nu när vår/sommaren har kommit så ta tillvara all fägring och alla dofter. Må bra!
 • Annonser: Spara  = spendera!
Top