SPÅRAT I VITTSJÖ 1024

 

 

 

 

Så här stor var sångargruppen från Kiev 2009

 

 • Närmast större arrangemang är Lions Vittsjödagarna den 18 och 19 juni. Vill du ha ett eget program att hålla i handen så besök Ewa i Servicekontoret.
 • Dessutom får du en lott på köpet om du betalar tio kronor för programmet. Sen kommer aktiviteter nästan varje dag under månaden. Se vidare i VittsjöBladet och Kyrknytt.
 • Visserligen är det några veckor kvar till den stora internationella samlingen vid Björstorp gamla skola, öster om Emmaljunga. Då kommer det årliga gruppen av ungdomar som är drabbade av olyckan vid Tjernobyl. Den 7 juli klockan 18 börjar samlingen med sång och mycket musik från ungdomarna.
 • Elever och lärare från Markaryds skolor företog en utflykt till Skansen i Vittsjö år 1900. Omkring 400 personer deltog i utflykten och betalade 25 öre tur och retur för resan med järnväg.  För många var det sannolikt den första resan med järnväg.
 • Församlingens äldsta, orgeltramparen och skräddaren Per Persson avled 1910 då han var 95,5 år.
 • Ett bageri och konditori förklarades 1915 vara fritt från scharlakansfeber och hälsade kunderna tillbaka.
 • Tragik inträffade för en familj i Oretorp 1955. Modern och två barn reste till Bremen för att träffa maken och fadern till barnen. Fartyget där mannen var överstyrman skulle komma till hamnen men beskedet kom att fartyget hade omdirigerats varför familjen reste hem igen. Snart framstod sanningen att fartyget hade sprängts av en mina på havet. Några räddades men bland dem fanns inte familjefadern.
 • Votering i kommunalfullmäktige 1970 fick avgöra om partistöd skulle utgå eller inte. Kommunalnämnden hade efter votering uttalat sig för 200 kronor per mandat. Fullmäktige avslog framställningen om partistöd efter votering 17-13.
 • Utan överdrift kan det sägas att de var rena folkvandringen till Vittsjöborg 1985. Då började de omfattande utgrävningarna av det som sades vara Vittsjöborg. En del av befolkningen sökte sig till platsen där Anders Ödman informerade om fortsatta fynd. Därmed fick namnet Snapphaneborgen strykas fast namnet lever kvar i Snapphanevägen.
 • Knappast hade Vårdcentralen blivit invigd 1995 förrän problemen började. Takhöjden var för låg och dörrarna för smala.
 • Njut av vädret, du kan ändå inte göra något åt det! Ha bra dagar oavsett väderleken!

epe

 

Top