SPÅRAT I VITTSJÖ

Å nästa helg är det Midsommar under dagarna tre. Midsommarafton är det fest vid Gåsadammen och dagen avslutas med stillhet i kyrkan klockan 22. Troligen blir denna gudstjänst till stora delar lekmannaledd då prästerna firar midsommar på annat håll. Midsommardagen finns inget fast program utannonserat utan det kan bli familjens eller vänners dag.

Midsommarsöndagen den 27 blir det traditionsenligt friluftsgudstjänst hos Sofia & Erling i Mörkhult och klockan 14 blir det årliga metartävlingen vid Hårsjöns stränder med Hästhult AIK som arrangör.

Cykelvägen mellan kulturorten och Vittsjö södra (Bjärnum) har börjat brukas så smått. Här om dagen observerades en cykligt som mödosamt tog sig fram någon meter från bilavgasernas ånga.

Det var 1925 som en vänskapsmatch spelades i Vittsjö med Bjärnum som motståndarlag. I halvtid sändes en cykelkurir till Bjärnum som förkunnade: Vittsjö leder med 2-0 och ändå har dom haft uppförsbacke!

 Kommunalfullmäktige var generösa 1940 då det anslogs 600 kronor för inköp av en skumsläckningsspruta för 600 kronor.

Ransoneringskort delades ut i församlingens skolor 1940 med anledning av Andra Världskrigets fortsättning.  Även tilläggskort för tvättmedel för minderåriga barn delades ut.

Extra bussturer ordnades 1945 mellan Vittsjö och Osby med anledning av hantverksutställningen i Osby.

Valet av småskollärarinna till Snärshult skola 1945 blev överklagat av ett antal målsmän. Den vikarierande lärarinnan som upprätthållit tjänsten i två år hade goda vitsord men folkskolstyrelsen valde en annan sökande som hade sina rötter i byn. Anledningen till valet var, enligt skolstyrelsens yttrande till inspektören att hon tillhörde samma religiösa samfund som de flesta i byn tillhörde. Överklagandet godkändes inte!
Det blev slutundervisat i Björstorp skola 1965. Skolan uppfördes 1877.
Den 1 juli 1960 började nedräkningen för stationssamhället Emmaljunga. Då försvann postadressen Emmaljunga med postnummer 280 21 och järnvägsstationen upphörde.

Tiden går. Tänk på att det är 20 år sedan komministern i Markaryd, Carl-Erik Adolfson utsågs till kyrkoherde i Vittsjö. Nu är han Calle Präst med alla.

Tänkvärt: Ingen är så gammal att han inte vill leva ytterligare ett år och ingen är så ung att han inte kan dö i dag!

Tag vara på vad livet erbjuder. Njut av sköna dagar.
epe

Top