SPÅRAT I VITTSJÖ

 

 

 

·         Observera tiden. Så ljöd det i kallelsen till en kyrklig samling. Alla höll tiden utom ordföranden som kom 50 minuter för sent. Vederbörande gjorde stora ögon då alla var församlade före ordförandens ankomst 50 minuter in på sammanträdets tid!

·         Så har då församlingens fjärde utfärd till lantliga kyrkor avklarats. Denna gång var det Ravlunda och Vittskövle kyrkor som fick besök från Göinge. Den lekamliga utspisningen skedde i Furuboda vid Yngsjö. Ingegerd från Skinnaretorp hade organiserat allt till belåtenhet. Ytterligare två utfärder planeras under hösten, den första den 9 september.

Bilden: Vid fikapausen ventilerades något intressant mellan Britt-Marie, Inger och Karl-Eve.

·         En del som inte känner till förhållandena klagar på larmordningen för räddningskårerna. Vid räddning i Vittsjö larmas Vittsjö, Bjärnum och Hässleholm. Vid larm i Emmaljunga larmas Emmaljunga, Bjärnum och Markaryd då släckningsavtal fortfarande gäller för Markaryd. Så skall vara!

·         Nu lär sista datum vara spikat för sista benstationen i Vittsjö. På senare tid har det inte varit någon station utan mera som självbetjänande tappstation. Om ingen spekulant anmäler sig, vilket verkar tämligen otroligt, kommer försäljningen, enligt uppgift, att upphöra inom mindre än en månad. Då bli i så fall kulturorten ännu mer utarmad.

·         Kronolänsmannen i Läreda tog 1910 hand om en mindre vetande kvinna som antogs ha rymt från något ålderdomshem. Tillfälligtvis inhystes hon i Stoby med senare kom det fram att kvinnan var från Gundrastorp och borde höra hemma i Kristenstorp.

·         En arbetare från Vittsjö var kallad till tinget 1915 att svara för att han stulit två liter brännvin i Hässleholm. Den åtalade uteblev men skulle hämtas till nästa tingsförhandling.

·         Håkan Björklund sålde 1920 två vagnslaster bordsben av björk, tre fot långa!

·         Fem bildäck och fem slangar, lite begagnade såldes 1920.

·         Kommunalfullmältige beslutade 1925 att anställa en distriktssköterska . Nuvarande sköterska skulle få befattningen med ett lönetillägg på 500 kronor.

·         I Pokalserien klådde Vittsjö 1940 motståndarlaget från Bjärnum med 5-1.

·         Det är 55 år sedan postmannen Bror Danielsson slutade som lantbrevbärare efter 30 års tjänst. Han hade sitt område väster om Vittsjö och tog sig fram med cykel, skidor eller gående då väderleken påbjöd detta. De senaste åren tog han sig fram billedes med en T-Ford. Den omtyckte postmannen blev vederbörligen hyllad.

·         De första utgrävningarna på Vittsjö borg började så smått redan 1970. Då återfanns den stora nyckeln till borgen. Det skulle dröja ytterligare några år innan de verkligt stora utgrävningarna började.

·         Året var 1975 då de första grävningarna och sprängningarna började med det som skulle bli den bekanta Bolmentunneln.

·         Det blev 375 meter ny väg mellan Furutorp och Höjalen 1980. Därmed kom Furutorp närmare yttervärlden.

·         Ingen har kunnat undgå att det närmar sig valtider. Valfjäsk blir valfläsk och det händer att fläsket får brännskador och det eldas för bra!

·         Skjut inte upp till morgondagen vad du kan ha glädje av i dag! Lev så bra som du förtjänar!

epe

 

Top