SPÅRAT I VITTSJÖ 1036

·         Det kan vara sant även om det är skrivet. Så var det inte beträffande nästa kyrkutfärd. Den blir den 23 september och inget annat datum utom att nästa kommande utfärd blir den 29 oktober.

·         VittsjöBladet och Kyrknytt bör vid denna tid vara utdelat till samtliga hushåll i Vittsjö och Verum. Läs och studera samt lägg på minnet. Där finns säkert något som kan intressera dig. Du behöver inte vara sysslolös!

·         Grovplaneringen inför Lions julmarknad påbörjas i kommande dagar.

·         Söndag den 12 blir det tre hembygdsaktiviteter. Museet och Uggletorpsstugan är öppna 13-14 och Sensommarkväll vid Vittsjö Borg börjar klockan 18. Sånggruppen kommer dit och tag med fika. Allt detta på Kulturarvsdagen

·         Tänk vad Vittsjö har mycket att erbjuda! T ex Spelmansstämma och VM i plöjning den 18 i 9.

·         Ynglingen från Hyngarp hade god jaktlycka år 1900. Han gick ut i skogen för att jaga tjäder med sin hagelbössa. Helt plötsligt brakade det till i buskarna och en ståtlig älg blev synlig. Av en ren händelse hade ynglingen en patron med kula i fickan. Raskt bytte han ut hagel mot en kula och med välriktat skott stöp älgen.         Över lag i hela landet saknades behövlig skördehjälp. Beslut utfärdades till alla arbetsförmedlingar att utnyttja militär hjälp. Ingen extra ersättning skulle utgå till de frivilliga som anmälde sig. Viljan var god att komma från militära livet och ut på landet. Troligen var det både den lekamliga utspisningen och landsbygdsflickor som lockade?

·         Två personer från Emmaljunga var 1920 åtalade för ofredande. De hade mitt i natten lockat ut en person som misshandlades samt uppmanat denne att före klockan 10 nästa dag ha lämnat orten. Det kostade de två personerna vardera tio kronor att ha uteblivit från tinget. Summan höjdes till 25 kronor om de uteblev även vid kommande ting.

·         Vid hembygdsfesten under två dagar 1930 medverkade Kronoberg regementes musikkår.

·         Bygemenskapen flödade över i Hårsjö 1935. Då hade makthavande beslutat att de yngsta eleverna skulle åka skolbil till Vittsjö. Vid bilens avgång var det endast en elev som medföljde. Problemet löstes genom att lärarinnan upplät ett av sina rum till skolsal. Med några dagars förskjutning kunde höstterminen börja.

·         De i Vittsjö förlagda soldaterna i krigets början skulle avresa från Vittsjö till främmande ort 1940. Tydligen var gästbesöket uppskattat då Fältpost 462 51 tackade för förplägnaden á café Valhalla.

·         De fyra kärlekskranka ynglingarna hade fattat tycke för samma flicka 1955 men hon avvisade alla inviter. För att ge utlopp för sina känslor krossade ynglingarna rutor och orsakade annan skadegörelse. Det blev slutligen en ganska kostsam natt för de kärlekskranka.

·         Det är inte ovanligt att det flammar upp i kulturorten. Denna gång 1980 gällde det en planerad byggnation på nuvarande busshållplatsen.  Detta stoppades genom massiv namninsamling mot förslaget.

·         Tänkvärt: Gör som häcklöparen. Ta hindren efter hand som de kommer!

·         Ta vara på tiden. Det är enbart ett par veckor till Höstdagjämningen!

·         epe

Top