SPÅRAT I VITTSJÖ 43

 

 

 

·         Nu börjar det dra ihop sig med föreningssammankomster. Det räcker tidvis inte med en sammankomst per dag utan ibland två och kanske tre intressanta samlingar. Då gäller det verkligen att prioritera. Jag hade inbillat mig att när jag lämnade ett ordförandeuppdrag skulle de bli betydligt lugnare men ack så fel. Jag har numera inget så kallat tvång inom föreningslivet utan deltar helt frivilligt och gör var jag finner intressant. En lösning är att med gång klippa av alla lösa och fasta förbindelser!

 

·         Bilden visar korvkiosken vid järnvägsstationen där det även såldes glass. I kiosken Greta Ottosson.

 

 

 

·         Jag kommer helt frivilligt att delta i kyrkutfärden till Oderljunga och Perstorp den 28. Jag deltar för att det är intressant och skall anmäla deltagande till någon av Ingege(ä)rdarna!

·         Gör dig god vän med dina urverk den 31 oktober för då slutar den så kallade Sommartiden.

·         Den 26 och 27 oktober fyller ett par tvillingar år. Tvillingar är de fast födda på var sin dag. Den ene bor på landet och den andre i nästan centrala kulturorten.

·         Föreläsningsföreningen hade stor genomslagskraft den första halvan av förra seklet. Först var det även Vittsjö södra förort som var delaktig men senare blev det kulturorten som var egen arrangör. Nu har en ny form av föreläsningsförening haft sitt elddop. Det är bibliotekets Vänner som har föreläsningar i just bibliotek Hemgården. I förra veckan var det föreläsning om Zickermännerna och mer är på gång.

·         På tal om bibliotek så behandlade kyrkostämman 1905 ärendet att sammanslå Socken- och barnbiblioteket med Församlingsbiblioteket men ärendet bordlades.

·         Kyrkostämman var samma år enigt att en fattiggård var av behovet i församlingen men först efter votering blev platsen beslutad till Kristentorp. De 250 tunnland (125 hektar) som mantalet omfattade skulle kosta 6 000 kronor.

·         Det fanns sega gubbar förr i tiden. År 1915 avtackades 86 årige kyrkväktare Bengt Jönsson på sin sista tjänstgöringsdag. Han var 45 år som varit dödgrävare och under 25 år var han även kyrkoväktare. Han hade betalt för varje grav han grävde och det lär varit han som yttrat: Dör ingen snart så svälter jag ihjäl!

·         Kommunalfullmäktige beslutade 1920 efter votering att ledamot i taxeringsnämnden skulle har fem kronor i arvode för varje tjänstgöringsdag. Det är skillnad i dag då det finns så kallade politiker som tjänar nästan hela sitt levebröd genom sammanträdesersättning och genom att då och då försätta sig själv i tjänst!

·         Bensintilldelningen blev starkt reducerad 1940 och var förmodligen den sista tilldelningen till allmänheten. Personbilar, motorcyklar och lättviktare kunde inte räkna med ytterligare tilldelning. Lastbilar i icke yrkesmässig trafik erhöll tilldelning om transporterna ansågs samhällsviktiga. Bageribilar kunde inte alls påräkna någon tilldelning. Enda möjligheten att ta sig fram var med gengasaggregat.

·         Varför är du inte tacksam för det du redan har, istället ber du om mer som inte alltid blir bättre! Var nöjd med livet. Andra har det betydligt värre än vad du har! Tänk efter!

·         epe

Top