SPÅRAT I VITTSJÖ vecka 1044

 

 

 

 • Den första som fastnade i polisens kontroll vid kyrkan här om dagen fick gratis skjuts till Hässleholm där blodprov togs. Mannen misstänks för rattfylleri fast han bara hade tagit en liten, liten visky på morgonen! Några fastnade i garnet med för hög hastighet (inga namn) och några åkte dit för sparande av slitage av bilbälte, även i kombination.
 • Röke sockengilles matkväll med Bottegröd spred sin även utanför socknens gränser. Bland annat fanns representanter från den kända kulturorten på plats och slevade i sig fast senapen var smakligast.

Bilden visar sockengillet ordförande Yngve Nilsson som redan har inmundigat specialiteten från Röke medan Isabella Erlingsson låter sig smaka!

 • Nu har normaltiden trätt in i vardagen igen med ändring av urverken på armar och väggar, inte bilen att förglömma.
 • Kommande helg den 4-5 november är de stora gravsmyckningsdagarna. I Verum blir det gravsmyckningskaffe på fredag klockan 13-16 och i Vittsjö bjuds det på kaffe torsdag och fredag klockan 13-16. Det brukar då också bli en del återseende av ”utvandrare” som kommer tillbaka till sin hembygds kyrka.
 • Det idoga regnandet i torsdags behövs kanske för att fylla på efter sommarens ringa vattenavledning. Ännu är inte de kända vattenhålen fyllda varför vintern lär vänta på sig ännu en kortare tid.
 • Sen börjar alla de fester och sammankomster som tillhör advent- och jultid. Se vad som erbjuds på www.vittsjobjarnum.nu i kalendersidan och dessutom finns Föreningsnytt i Norra Skåne att tillgå. Studera detta och vill du studera ytterligare så kontakta Ewa i Servicekontoret som kan erbjuda studiecirklar i skilda ämnen.
 • Nu är det snart dags för alla vackra flickor att anmäla sitt intresse att vara Lucia i olika föreningsarrangemang. Det är allom bekant att de grannaste gräbborna kommer från Vittsjö.
 • Dyrtiden med inflation började verka för 110 år sedan då kyrkostämman beslutade att höja folkskollärarens lön med 50 kronor per år. Orgeltramparen och kyrkogårdsvårdaren fick vardera fem kronors löneökning per år.
 • I början av 1900-talet och långt fram till 1940-talet firades minnet av marodören och mordbrännaren som höll på att drunkna i en vattenpöl 1612. Det gick så långt att skolans elever tvingades med lärare i täten tåga till minnessten för att hylla ”hjältekungen”. Numera är befolkningen upplyst om ”hjältens” bravader i våra bygder.
 • Det var dramatik i skogen vid Emmaljunga 1990. En skogsägare upptäckte en apterad sprängladdning försedd med snubbeltråd. Tack vare upptäckten kunde en allvarlig olycka undvikas. Vem eller varför slagtändaren hade monterats förblev okänt.
 • Det är 15 år sedan väggarna till scenen vid Gåsadammen revs ner efter 31 år. Nu diskuteras en annan mer vattennära scen. Till vilket ändamål?
 • Slutplaneringen av Södra Kyrkogården pågick som bäst för tio år sedan. Ännu har ingen bokat plats!
 • Skriv i sanden om du har agg till någon. Skriv in i sten det som är bra. Inte i en gravsten!
 • Du tänker väl på att fixa dina vinterdäck? Ha fina och bra dagar.

epe

Top