SPÅRAT I VTTSJÖ

 

Vittsjö.
•    Den 50:e av årets 52 veckor är på ingång och bara två veckor återstår tills nytt år inskrider med nya möjligheter. Lucia i Verum den 12 och den 14 är det åter Julens sånger i helgedomen på backen i Vittsjö.
•    Föreningarnas julfester, oftast med mat i överflöd tillhör nästan dagliga rutinen. Härom kvällen hade MHF sin julfest med julbord i MHF-stugan i Gundrastorp. Matbergakvartetten, bestående av tre flickor underhöll med sång och musik.

Matbergakvartetten som var trio underhöll vid julbordet.

•    Kyrkofullmäktige beslutade 1960 liksom kyrkorådet att Vittsjö pastorat inte bör sammanslås med Verum Visseltofta pastorat. Högre myndigheter hade annan åsikt men kyrkofullmäktige vidhöll sitt beslut tills vidare!
•    Vittsjö Blåsorkester hade sin allra första konsert 1960, tre månader efter den första övningen. Makarna Schubert hade genom donation bekostat alla musikinstrumenten.
•    I dagarna är det 40 år sedan Gun-Mari och Alf Persson övertog Vittsjö Blomsterhandel.
•    Norra Skånes och Lions Lucia för 40 år sedan blev Britt Eneroth. Lokala Röda korsets lucia detta år var Marianne Pihl.
•    Det var ”vaktombyte” i Smyrnakyrkan 1975 då pastorsparet Anders Berg lämnade sin förkunnarplats. Han stannade på sin post i drygt fyra år.
•    Att kunna hjälpa var mottot för de 25 frivilliga som 1975 deltog i en kurs för vägsamariter. Varje deltagare fick en förbandskudde vid avslutningen. I fall den skulle behövas!
•    Vid denna tid 1980 var det ingen brist på vatten. Kraftiga översvämningar lite varstans där flera vägar stod under vatten vid låglänt omgivning.
•    En del människor motionerar där de syns mest. Andra motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre. Lev förnuftigt!

Top