Spårat i Vittsjö vecka 738.

 spårat.jpg


 • Förbrukningsvarorna bensin och tobaks skall bli dyrare för att minska bensinförbrukningen samt minskad användning av tobak och snus. Det måste var politiker som är så naiva att dom tror på sådant. Hade dom haft ärliga avsikter hade dom förkunnat att syftet enbart är att dra in penningar till statskassan.
 • VM på lördag. Alltså VittsjöMästerskapet i plöjning. Denna gång i Bolberöd i Verum. Tre veterantraktorer är utlovade liksom ett antal traktorer och redskap av modernare snitt. I besättningen finns garvade veteraner samt även unga plöjare. Vem som lyckas bäst meddelas på arenan vid 16-tiden. Dessutom blir det tips, servering och allmännyttig information.
 • På söndag inbjuder Calle Präst och C-O Präst till samling och fest för de äldre församlingsborna.
 • Samma dag, söndag är det höstdagjämningen då natten övergår att bli lika lång som dagen. Skall det bli stadigare väder då? Väder blir det i varje fall!
 • Det var verkligen ett tillfälle att lyssna på fin och svängande musik vid Raka Spåret där spelmän från södra delarna av landet spelade upp. Varför kom det inte fler och lyssnade då lokala Bygdespelarna hade lagt ner arbete på arrangemanget?

spelman507malin.jpgDet var så knogavalet på spelmansstämman att en fiolspelare måste ha fingervantar för att mjuka upp lederna! • Klaga inte på lokalbrist för större samlingar. Godsmagasinet är en ypperlig lösning!
 • En ganska stridbar lantbrukare blev instämd till tinget år 1907 för att hans kor trampat sönder uppbruten torv samt skadat en torvmosse. Lantbrukaren hävdade att under sommartid hölls byns alla kor på samma område och därför var det omöjligt att konstatera att det var just hans kor som åsamkat skadegörelse!
 • En arrendator var instämd till samma ting för att han huggit 30 så kallade utgångna träd som han sålt för 130 kronor. Lantbrukaren hävdade att det var sed att arrendator fick hugga ner sådana träd.
 • Ordföranden i livsmedelsnämnden begärde år 1917 höjd ersättning till 250 kronor per månad. Dessutom erhöll ledamöterna i nämnden 50 kronor per månad i ersättning. Dyrtid och inflation hade tydligen inträtt redan för 90 år sedan. Dessutom beviljades 1 000 kronor till rörelsekapital för inköp av slaktdjur för konservering eller nersaltning i hemmen. Första världskriget var aktuellt.
 • Affärstiden ändrades ganska radikalt 1917. Öppethållandet klockan 08 f.m. till 07 e.m. Undantag gjordes för lördagar då butikerna i Vittsjö höll öppet till klockan 08 e.m.
 • Fortfarande var det skriande brist på folkskollärare 1917. Bristen var så påtaglig att småskollärarinnor måste anställas som folkskollärare. Vad hade facket sagt om så hade skett i dag?
 • Människor flydde från gatan när det blev känt att den berusade mjölnaren var ute på färd med en lättviktsmotorcykel 1937. Grushögen där ekipaget slutligen hamnade var placerad på fel plats!
 • En misstänkt rattfyllerist friades av tingsrätten 1947. Visserligen hade föraren förtärt en ytterst ringa mängd alkohol men det var inte orsaken till att bilen demolerades mot en vedstapel. Det var ett tekniskt fel att framhjulet hade vikit sig under bilen!
 • Vid valet till riksdagen 1982 blev det oförändrad mandatfördelning.
 • Det är nu 20 år sedan Trobecks pensionat blev en flyktingsförläggning. Känslorna svallade till ganska rejält i orten.
 • För fem år sedan fick Gustav Fridolin ett storartat mottagande då han för några timmar återvände till sin födelsebygd. Denna gång som Sveriges genom tiderna yngste riksdagsman.
 • Inom kort bör väl årets enda skott med älgabössan avlossas. Ett provskott för att se om inställningen ändrats. Sen lär det inte bli med skottlossning under de två långa dagar som jakten pågår.
 • Om du lämnar fotspår efter dig så se till att dom går i rätt riktning. En skön vecka till alla spåratläsare.
 • epe
Top