SPÅRAT I VITTSJÖ 1101

·         Beskådade ett teveprogram om sång och glädje. Det är enbart att konstatera att delar av programmet inte upptog något som kan jämföras med sång. Det var mer vrål och skrik. Det gamla talesättet gör sig åter gällande: Den som skriker högst är svagast i sin tro och vrålar för att åtminstone övertyga sig själv!

·         Det blev en miss då jag inte såg och hörde hela Julottan i bildrutan som jag hade lovat. Inte ens en förklaring har jag att komma med!

·         Tankarna går vidare någon eller några månader framåt: Hur skall det bli med snömängden då vintermånaderna kommer?

·         Under året för 115 år sedan, 1896 fanns det 2 237 boende i församlingen, en ökning med sex. Året tidigare 1895 föddes det 60 barn och 47 personer avled. Fem år senare, år 1901 hade befolkningen minskat till 2 204 personer, trots en ökning med 21.

·         Nykterhetsföredrag hölls 1911 i folkskolan med visning av skioptikonbilder.

·         Lifsmedelsnämnden sålde fläsk i Emmaljunga och Vittsjö 1916. Första världskriget hade börjat sina indragningar eller var det kanske utförsäljning från ett för omfattande lager?

·         Ansökan om tilldelning av inköpskort för bensin skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast den 28 januari 1941

·         Vid 1941 års början var folkmängden i församlingen 2 705 och ändå hade mängden av människor minskar med tio förra året. Fem år senare var befolkningens antal 2 780.

·         Mönstringsblanketter skulle vara ifyllda och lämnas till olika platser före den 15 januari 1941 Det var Andra världskriget som kallade Svenska män som var födda 1881- 1925.

·         Kriget fortsatte att göra sig påmint även för skogsägare som blev ålagda att avverka en viss kvantitet ved för eldning då importen av kol hade minskat när kriget bröt ut. Skogsarbetarna fick 3:50 per kubikmeter ved de avverkade. Det var då som så kallad skräpskog eller surskog fick bra åtgång då tvångsavverkning skedde,

·         Vid denna tid år 1946 var det annorlunda väderlek, I  Lönsholma påträffades en livs levande huggom som yrvaket slingrade sig fram på vägen.

·         Skolstyrelsen beslutade 1951 att så snart det var möjligt skulle skolmåltider inrättas för småskolan i Hårsjö.

·         Trots vinande blåst och småregn fick det gamla året rejäl avskedssalut och det nya året välkomnades intensivt med knallar och ljuseffekter. Frågan är om inte detta decenniumskifte överträffade sekelskiftets firande?

·         Ett gott och fridfulle nytt år!

·         Slutet gott, allting gott – utom när det gäller plånboken!

·         epe

Top