SPÅRAT I VITTSJÖ 1104.

 

 

 

 

 • Solen stiger och därmed även strålarnas värme men det är bara början till vårens grönskande ankomst. Men då kommer gräsklippning och jordbruksarbete samt allt annat som tillhör en mindre fastighet. Gräsklippning sköter jag medan makan sköter jordbruksarbetet bland blommor och nyttofrukter. Med snöröjningen har vi delade arbetsuppgifter!
 • Lägsta anbud för byggandet av fattiggården Kristenstorp låg på 14 485 kronor år 1906.

Bilden visar den fortfarande fina byggnaden som för 105 år sedan uppfördes som fattighus i Kristenstorp.

 

 • Korrekturläsningen av hembygdsföreningens årsbok är genomförd men det finns alltid självutnämnde experter som kan och vet bättre!
 • Efter 15 år av spårlöst diskussion togs frågan åter upp 1901 för anläggande av en järnvägslinje (s k mossaspår) mellan Perstorp och Vittsjö med hållplats bland annat vid Månsatorp. Den av de fem berörda socknarna ansågs Röke socken ha största nytta av en järnvägslinje till yttervärlden.
 • Gräddmejeriet blev betydligt kostsammare att uppföra 1905 än planerat pris. Efter ett års verksamhet blev det kritiska röster som hördes då Värsjö gräddmejeri betalade 2:25 per kilo smörfett medan Vittsjö gräddmejeri endast betalade 2:20 per kilo!
 • Torparen norr om Vittsjö kom hem till ett kallt hus 1906 och gjorde upp eld i kakelugnen. Han satte sig på en stol intill ugnen för att snabbt få värme. Varmt blev det och då han vaknade hade han ”stekt” det ena örat. Det blev färd till sjukhuset i Kristianstad.
 • Generalpoststyrelsen meddelade 1921 att porto för brevkort höjdes till 15 öre och porto för korsband höjdes till 10 öre.
 • Kyrkostämman ansåg 1931 att kostnaderna för uppförande av komministerbostad var allt för höga och borde minskas. Bostaden var beräknad till 23 325 kronor, ekonomibyggnad 2 112 kronor och tomten beräknades kosta 2 300 kronor. Tillsammans 29 737 kronor. Prästgården uppfördes 1934.
 • Det kostade 50 öre i inträde 1936 för att se JUF:s teaterföreställning ”Fädernegården” och ”Beväringarna”.
 • Ransoneringskalendern 1946 gav besked att ett kilo socker per person fick inköpas under fem veckor.
 • En äkta smålänning bosatt i Skåne uttryckte sig vid lägesbeskrivning: Uppe i Småland. Nere i Skåne! Kan det vara så att det är upp och ner?
 • Se fram mot ljusare och ljummare tider och lev bra!

epe

Top