SPÅRAT I VITTSJÖ

 • Det bästa med februari månad är dess korthet. Ju färre dagar före våren ju snabbare kommer den.  I dagens läge verkar våren avlägsen fast det enbart är en månad till dagen är inne för årets Sommartid. Som bekant har alla månader 28 dagar!
 • På söndag den 6 är det dags för den stora glidaredagen i Dalarna. De 48 anmälda från Kulturorten varav de flesta från Hästhult AIK har 15 800 andra löpare att tampas med. Utöver det stora loppet är det ett flertal andra lopp som redan har börjat och de flesta av dessa ”blåbär” har troligen kommit i mål. Av kända skäl har jag inte anmält mig! Den 3:e torsdag kl 19 är det samling på biblioteket dit Bibliotekets Vänner inbjuder till en trevlig kväll med Mats Olofsson och Micke Andersén som kommer med bagaget fullt av humor.
 • Det var ett steg i rätt riktning 1901 då Hessleholm Wittsjö skyttegille beslutade sig för separation. Vittsjö visade sig åter att kunna stå på egna ben och skytteföreningen kan alltså i år fira 110 års verksamhet
 • Det är osäkert om ”lappskottet” botade en person reste till Örkelljunga 1906 för att bli botad från sin åkomma?
 • Provspelningen av den nya kyrkorgeln skedde 1911 men föll inte riktigt i hörselgångarna. Felet var inte på orgeln utan det var kyrkans mindre goda akustik som inte hade tagits med i planeringen. Frikretsen utökades 1931. Då beslutade att Telegrafverket skulle bekosta anläggningar och linjedragning inom en radie av en kilometer från telefonstationen räknat. Dåtidens telefonstation var belägen invid korsningen Kopparslagargatan - Bryggaregatan.
 • År 1936 utkom Norra Skåne tisdagar, torsdagar och lördagar och kostade då nio kronor per helår. Fem år senare hade priset höjts till tio kronor.
 • Omnibusslinjen Osby- Vittsjö fortsatte vanliga tider tre dagar i veckan 1941.
 • Emmaljunga parkförening u.p.a arrenderade 1 500 m² av SJ att anläggas som park med lekplats 1946. Föreningen vädjade nu om andelsteckning för att få ekonomin att gå ihop.
 • Även Emmaljunga Byggnadsförening u.p.a var ute efter andelsteckning för om - och tillbyggnad av Folkets Hus 1946. 60 000 kronor behövdes.
 • Det var övervägande positiva tongångar då förslaget framfördes 1946 att starta en Nordisk Folkhögskola i Oretorp. Sen blev det inte mer!
 • Byggnadsstyrelsen ansåg inte Vången vara lämplig plats att anlägga en idrottsplats 1946. Dagens läge i Västanskogen får nog anses som den mest idylliska.
 • Den som säger sig ha ett rent samvete har oftast bara dåligt minne!
 • Goda tider och bra hälsa till dig och de dina!
Top